“100.000 euro per dag zolang vliegroutes Vlaanderen viseren”: minister Weyts zet federale regering onder druk

Minister voor Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) wil de federale regering onder druk zetten om de concentratie van vliegroutes boven de Vlaamse Rand ongedaan te maken. In een nieuwe procedure voor het Hof van Beroep vordert Weyts dwangsommen van 100.000 euro per dag zolang de federale regering de vliegroutes niet opnieuw aanpast.

De rechtbank van eerste aanleg heeft de federale regering in februari al opgelegd om nieuwe vliegroutes uit te werken, maar tot nu toe maakt federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) geen aanstalten om dat ook echt te doen. “Het kan niet dat de federale regering ingrepen doet die van Brussel een soort no-fly-zone moeten maken, terwijl de geluidsoverlast voor Vlaanderen is”, zegt Weyts. “Als de federale regering niet vatbaar is voor redelijkheid en argumenten, dan moeten zware dwangsommen maar de doorbraak forceren. We zullen de opbrengsten gebruiken voor geluidswerende investeringen in de Vlaamse Rand.”

Op basis van radarplots en geluidsmetingen klaagde minister Weyts in oktober al aan dat de vliegroutes van en naar de luchthaven van Zaventem heimelijk verlegd werden: weg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en nog meer geconcentreerd boven de Vlaamse Rand. “De federale regering paste de vliegroutes in alle stilte aan, zonder enig overleg en ging daarbij lijnrecht in tegen een eerdere veroordeling”, klonk het.

Weyts kreeg geen gehoor nadat hij de kwestie aankaartte op het Overlegcomité en trok vervolgens naar de rechter. In februari gaf de rechtbank van eerste aanleg Vlaanderen over de hele lijn gelijk. De federale regering kreeg zes maanden de tijd om nieuwe vliegroutes uit te werken, maar maakte daartoe nog geen aanstalten. Integendeel: minister Gilkinet vocht de veroordeling aan in beroep.

Weyts vordert in de procedure voor het Hof van Beroep nu dwangsommen van 100.000 euro per dag zolang de federale regering de vliegroutes niet herstelt en dus niet zorgt voor een billijke spreiding van de geluidsoverlast. Het is zeker niet ondenkbeeldig dat de rechter ingaat op die vraag, want de federale regering moet nu al 50.000 euro per week dwangsommen betalen aan enkele Noordrandgemeenten ten gevolge van een ander vonnis: die teller staat ondertussen al op 4,4 miljoen euro. Als daar dwangsommen van 100.000 euro per dag zouden bijkomen, dan kan de federale overheid niet anders dan eindelijk werk maken van een billijke spreiding van de vliegroutes, oordeelt Weyts.

“We eisen 100.000 euro per dag in naam van de getroffen inwoners van Vilvoorde, Machelen, Wemmel, Grimbergen, Meise en de andere Vlaamse gemeenten die onevenredig belast worden”, zegt de minister nog. “Alle regio’s en inwoners van dit land genieten van de lusten van de luchthaven, dus moeten ook de lasten billijk verdeeld worden. De federale regering speelt hier een gevaarlijk spel. Altijd maar meer lasten doorschuiven naar Vlaams-Brabant ondergraaft het noodzakelijke draagvlak voor de luchthaven.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise