Plaatsing ANPR-camera’s van start

In Grimbergen worden op elf relatief korte stukken op zes locaties ANPR-camera’s geplaatst. Die zullen controleren op snelheid en op enkele plaatsen ook op handhaving van zwaar vervoer. De camera’s zouden in juli operationeel moeten zijn.

Opmerkelijk: de gemeente kiest er doelbewust voor om geen externe firma aan te stellen voor de plaatsing van de camera’s. “We gaan geen derde firma verrijken met de inning van de boetes, zoals je in heel wat andere gemeenten ziet”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “Maar wij kiezen om de plaatsing van de ANPR-camera’s in eigen beheer te doen. Er komt geen derde firma tussenbeide. Wel doen we een beroep op de sanctionerend ambtenaar van intercommunale Haviland. Die verwerkt ook al onze andere GAS-boetes.”

Momenteel worden de ANPR-camera’s in Grimbergen op zes locaties in elf korte trajecten verspreid over het grondgebied geïnstalleerd. Het gaat om de Spaanse Lindebaan en de Merodestraat (zone 30), het traject Beigemsesteenweg – Meerstraat – Zijpstraat, de Humbeeksesteenweg – Benedestraat – Kerkstraat – Achterstraat – Kruisstraat, de Molenstraat en de Strombeeklinde.

“De camera’s controleren op snelheid, dus ook in de zones 30 in de Spaanse Lindebaan en de Merodestraat. Daar wordt er overigens bijkomend gecontroleerd op zwaar vervoer dat er niet moet zijn en op tonnagebeperking.”

“De camera’s moeten na de plaatsing vanaf eind april worden geijkt en zullen gefaseerd in gebruik worden genomen. Die van de Spaanse Lindebaan en Merodestraat worden eerst geactiveerd. Dat is voorzien nog voor het bouwverlof in juli.”

“We willen allerminst flitspalen opstellen om geld te incasseren”, vult burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) aan. “Het gaat meestal om snelheidscontroles, maar op bepaalde assen ook over het handhaven van zwaar vervoer. Onze focus ligt op het verhogen van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de leefbaarheid binnen onze gemeente.”

“De opbrengsten uit de trajectcontroles zullen in de eerste plaats worden geherinvesteerd in verdere verkeersveiligheidsinitiatieven”, zegt schepen van Wegen Kirsten Hoefs (CD&V). “Samen bouwen we zo aan een gemeente waar veiligheid en leefbaarheid hand in hand gaan. Alle trajecten zullen worden aangekondigd, zodat de automobilisten duidelijk verwittigd zijn.” Voor de exacte impact van de werken per straat, kunnen inwoners terecht op www.grimbergen.be/wegenwerken

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise