INL-ploegen richten holle wegen in voor buurt en meer natuur

De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen) van KiemKracht hebben in Grimbergen het holle wegencomplex Borgtstraat/Diepe Kanten heringericht. Zo verstrekt dit complex de natuur en biodiversiteit in de omgeving. En voor de naburige woonwijk werd een belevingsplek ingericht.

De zeer waardevolle holle weg ‘Diepe Kanten’, met zijn diep ingesneden taluds, is een belangrijke natuurverbinding tussen de beschermde Maalbeekvallei en de Tangebeekvallei. Hij verbindt deze gebieden via een open kouter met een complex aan trage wegen en groene stapstenen.

Recent heeft de gemeente Grimbergen hier twee aansluitende bospercelen aangekocht. “Door deze bospercelen en de holle weg als één complex te zien, kunnen we het gebied maximaal beschermen tegen de druk uit de omgeving, zoals de mountainbike en de komst van de nieuwe woonwijk, en tegelijkertijd ook de biodiversiteit versterken”, zegt burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing).

“De INL-ploegen van KiemKracht hebben via ons provinciaal duurzaam biodiversiteitsproject ‘Verstevigen en biodivers aanvullen van het holle wegen complex Borgtstraat/Diepe Kanten’ ervoor gezorgd dat de holle weg aan de ene kant kan fungeren als buffer naar het open landbouwgebied en aan de andere kant als bosrand naar de aanpalende bosjes”, zegt gedeputeerde voor Leefmilieu Bart Nevens. “Deze bosjes vormen dan weer een buffer tussen de woonwijken en de holle weg. Zo verstrekt dit complex de natuur en biodiversiteit in de omgeving.”

“Samen met ANB en de gemeente, gaan we ook het hakhoutbeheer in de holle weg uitvoeren”, vult Nathalie Saelens, coördinator van de INL-ploegen van KiemKracht, aan. “Dat wil zeggen dat we zorgen voor de noodzakelijke dunning in het bosje, de verwijdering van grote robinia’s en exoten, de creatie van bosranden en extra aanplant in het bosplantsoen.”

Voor de naburige woonwijk werd een belevingsplek ingericht met een infobord, totempaal Koesterbuur, boomstammen om op te spelen en een zitplek. Aan de ingang ter hoogte van de Borgtstraat werd een bijenhoekje aangelegd.

De werken gebeuren door mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. “Via opleiding en begeleiding gaan ze terug aan de slag, zetten hun leven weer op de rails en proberen na een tijd te zoeken naar een ‘gewone’ job”, legt algemeen directeur Aart Lehembre van KiemKracht uit. “Door de recente uitbreiding van de gemeente Grimbergen van 4 voltijdens naar 5, komt dit niet alleen de biodiversiteit ten goede, maar ook de sociale tewerkstelling.”

De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen), zijn een samenwerking van de provincie Vlaams-Brabant, 25 deelnemende gemeenten in de regio Halle-Vilvoorde en KiemKracht, het vroegere Pro Natura.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise