Gemeente koopt 40 are grond in Strombeek voor broodnodige randparking

De gemeenteraad gaf unaniem groen licht om de percelen gelegen tussen de Antwerpselaan en de Oude Mechelsestraat/de Villegas de Clercampstraat in Strombeek-Bever aan te kopen van de Koninklijke Schenking. Dat gebeurt aan de geschatte waarde van 190.904 euro. De twee percelen zijn samen ongeveer 40 are groot. De strategische ligging opent heel wat perspectieven, waaronder de aanleg van een parking.

Burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing): “Ik ben zeer tevreden dat de Koninklijke Schenking bereid was om in te gaan op ons herhaaldelijk verzoek tot aankoop van deze gronden, wat toch vrij uniek is. De percelen liggen momenteel in wegenis- en bufferzone. We voorzien een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), waarin de huidige bestemming wordt omgezet naar grond voor openbaar nut.”

“Deze strategisch gelegen grond opent perspectieven voor iedereen die in Strombeek-Bever woont, werkt of er op bezoek komt”, vult schepen van Wegen en Water Kirsten Hoefs (CD&V) aan. “Percelen als deze zijn schaars, de aankoop biedt dan ook heel wat opportuniteiten voor de toekomst van Strombeek-Bever.”

Schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA) situeert deze aankoop in het nieuwe mobiliteitsverhaal van Strombeek-Bever. “De parkeerdruk is zeer hoog in Strombeek-Bever. Een duurzame randparking wordt een absolute meerwaarde, ook voor ons cultuurcentrum biedt dit een extra troef. We kunnen nu plannen maken voor de ontwikkeling van deze parking met aandacht voor groenelementen. Ook laadinfrastructuur kan hier zeker een plaats krijgen. Ik kijk er alvast naar uit om dit project verder vorm te geven.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise