Maatregelen tegen wateroverlast

De situatie op het Grimbergs grondgebied wordt de komende dagen nauwgezet door de gemeentelijke diensten opgevolgd. Door de aanhoudende regenval is het bufferbekken aan de Roostbaan nagenoeg helemaal volgelopen.

Wanneer het de komende uren blijft regenen (en dat is hetgeen wordt verwacht), dan zal het bekken geleidelijk aan overstromen, met wateroverlast tot gevolg in de Biesthoek en de omgeving van de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg. Het nieuwe bufferbekken aan de Abdijstraat vangt daar gelukkig grote hoeveelheden water op.

Er werden reeds op heel wat kritieke locaties zandzakjes geplaatst. In de omgeving van de Maalbeek en Bruinborrebeek werden bijkomende zandzakjes aangeleverd. Burgers kunnen sowieso terecht bij de loods voor extra zandzakjes. De loods is bereikbaar via de ingang van het recyclagepark aan de Humbeeksesteenweg 243, 1850 Grimbergen.

Foto ter illustratie

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise