Philip Roosen trekt opnieuw Grimbergse N-VA-lijst

N-VA Grimbergen heeft unaniem beslist om Philip Roosen opnieuw aan duiden als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024.

Philip Roosen is in deze legislatuur al eerste schepen in Grimbergen en verantwoordelijk voor cultuurbeleid, mobiliteitsbeleid, digitalisering, communicatie en integraal veiligheidsbeheer.

“Ik ben ontzettend dankbaar dat ik de afgelopen vijf jaren schepen mocht zijn”, zegt Roosen. “En als ik terugblik op de afgelopen periode dan hebben we in deze legislatuur in mijn beleidsdomeinen al heel wat kunnen realiseren met onze ploeg. Denk maar aan grote investeringen in het Cultuurcentrum, veilige schoolomgevingen, een nieuw mobiliteitsplan, het infoblad dat opnieuw zes keer in elke Grimbergse bus valt, een nieuwe website en de creatie van een participatieplatform, vier deelwagens, laadpalen, uitbouw van het museum voor oudere technieken, oprichting van een dienst handhaving met gemeenschapswachten, structureel overleg met de politie in functie van veiligheid en leefbaarheid, enzovoort. In totaal komen we op een 50-tal realisaties. In 2024 worden nog nieuwe fietspaden uitgerold. Bovendien zijn de subsidies binnen voor een totale renovatie van de Liermolen en de restauratiewerken van het Prinsenkasteel.”

“Door het intense overleg met de burgers dat we de afgelopen jaar hebben gevoerd, weten we meer dan ooit wat onze inwoners willen en welke richting Grimbergen de komende tien jaar moet opgaan. We willen met onze N-VA fractie daarom inzetten op drie kernthema’s: leefbaarheid, identiteit en veiligheid. Onze nauwe banden met de N-VA parlementairen en ministers zijn een extra troef om deze thema’s te kunnen realiseren.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise