Nieuwe sterrenweide op kerkhof bijna klaar

Op het kerkhof van Meise is de nieuwe sterrenweide bijna klaar. Dit wordt een speciale gedenkplek voor nabestaanden van sterrenkindjes om te rouwen, te herdenken en troost te vinden.

De nieuwe sterrenweide is gelegen op een mooi plekje op het kerkhof in Meise in de August Van Doorslaerlaan. Op deze sterrenweide kunnen de assen van levenloos geboren kinderen begraven of uitgestrooid worden en kunnen nabestaanden rouwen en troost vinden. In het midden van de sterrenweide staat een stervormig monument.

“We vinden het heel belangrijk dat er een sereen plekje komt in onze gemeente waar ouders van levenloos geboren kinderen afscheid kunnen nemen”, zegt schepen Jonathan De Valck (N-VA). “We hopen dat families er steun en rust vinden.”

“Toen het idee ontstond om een metalen boom te plaatsen, stelde ik voor om zelf een ontwerp te maken”, vult schepen Tom Heyvaert (LB+) aan. “Mijn ervaring in de grafische sector heeft me geholpen dit resultaat te bereiken. De stervorm van deze gedenkplaats verwijst niet alleen naar de nachtelijke hemel, maar ook naar hoop, licht en verbondenheid. De verschillende elementen van de ster staan los van elkaar, dit symboliseert de uniekheid van elk kind. De naam en datum van de kindjes zullen op stervormige plexiplaatjes worden geplaatst, die samen een sterrenhemel zullen vormen.”

Er moeten nog enkele werken gebeuren, zoals het plaatsen van een haag om de sterrenweide af te bakenen. In het voorjaar van 2024 zal de sterrenweide klaar zijn. Wie hierover vragen heeft, kan contact opnemen met de dienst Burgerzaken via 02 892 20 20 of bevolking@meise.be.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise