Site vijver Piereman krijgt opwaardering

De site aan de vijver Piereman in Strombeek-Bever krijgt een volledige herwaardering. De omgeving is een geliefkoosde plek voor wandelaars en fietsers. De vijver, gelegen aan de Bergmansbeekweg in Strombeek-Bever, maakt deel uit van een ruimer recreatiegebied, waarin onder meer KFC Strombeek, LAGO Club, Singel Petanque Club, een speeltuin, een skatepark en jeugdinfrastructuur gevestigd zijn.

Aangezien de oeverbescherming op vele plaatsen stuk was, besloot gemeente Grimbergen om de vijver ineens grondig te ruimen.

“De eerste fase van de opwaarderingswerken werd ondertussen afgerond”, zegt schepen Kirsten Hoefs (CD&V). “De oeverwanden zijn volledig hersteld met duurzame materialen en er werd in totaal zo’n 2.500 m³ slib verwijderd. Een deel van het slib werd ter plaatse hergebruikt om de zone rond de oeverwanden aan te vullen. Dit slib bevat veel water en zal bijgevolg nog zakken. Daardoor moet het een periode uitdrogen, alvorens de afwerking rondom de vijver kan starten. De vijver wordt natuurlijk gevoed door grondwater, waardoor het nog enige tijd kan duren alvorens het waterpeil zijn oorspronkelijke niveau bereikt heeft.”

De afwerking rondom de vijver zal, na uitdroging, in het najaar van 2023 plaatsvinden. In die fase worden heel wat punten afgevinkt, waaronder de inplanting van de paden en zitbanken, de heraanleg van de grindverharding en de inrichting van een extra wadi en speelheuvel ter hoogte van het padelveld. Ook is er aandacht voor de biodiversiteit met onder meer de aanleg van een bloemenweide rondom de wandelpaden en de keuze voor inheemse plantensoorten ter ondersteuning van het bestaande bos. Voor hondeneigenaars is er goed nieuws: er komt een extra losloopweide voor hun trouwe viervoeter.

Binnenkort verschijnt er ook een informatiebord langs de vijver, waarop de verdere plannen nogmaals worden toegelicht.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise