BV Asphalt nv neemt vrijwillig afstand van vergunning om te produceren met gasolie

BV Asphalt NV dat een tijdelijke vergunning kreeg om te mogen produceren met gasolie aan de Westvaartdijk heeft nu aan het gemeentebestuur laten weten dat zij afstand doet van deze aanvraag.

Begin januari kreeg de firma BV Asphalt NV van de deputatie een vergunning om gedurende twee jaar te mogen produceren met gasolie (diesel) in plaats van gas indien de marktprijs voor gas een bepaald niveau zou overstijgen. Buurtbewoners reageerden verbolgen op de beslissing.

“Ook het gemeentebestuur was dit voornemen allerminst genegen omdat dit de luchtvervuiling rond de asfaltfabriek verder zou doen toenemen”, licht burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) toe. “De geuroverlast was voordien reeds problematisch, vooral sinds de (gedeeltelijke) productie met recyclage-asfalt. Om die reden hadden wij negatief geadviseerd en werden we ook bijgetreden door deskundigen. Het college had maandag nog beslist om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de deputatie.”

Nu heeft BV Asphalt NV laten weten dat zij afstand doet van deze aanvraag en dat zij dit ook formeel heeft gemeld aan de provincie. De vergunning zal hiermee zonder voorwerp worden verklaard, waardoor ze definitief niet meer van toepassing is.

“De aanvraag voor deze vergunning werd ingediend op 29 augustus 2022 wanneer de gasprijzen uitzonderlijk hoog stonden”, verklaart Michael Boriau, bestuurder BV Asphalt. “Op dat ogenblik was er geen indicatie dat de prijs op korte termijn zou dalen. Er werd daarom een back-up plan opgesteld, waarbij een vergunning voor stookolie werd aangevraagd met door onszelf opgelegde randvoorwaarden. Eén van de concrete maatregelen was dat de productie met 25% zou verminderen. Daarnaast hadden we in overleg met de betrokken partijen beslist om een grote investering te doen in actieve koolfiltering. We ijveren ten alle tijden voor een open en transparantie communicatie met lokale overheden en omwonenden. ”

“De veiligheid en gezondheid van werknemers en buurtbewoners van de asfaltcentrale, die gelegen is in de industriezone van Grimbergen, is de hoogste prioriteit van BV Asphalt”, zo laat het bedrijf nog weten. “Voor het bedrijf is het zeer belangrijk om in harmonie met de gemeente, de buurt en omwonenden te kunnen opereren.”

“Het gemeentebestuur van Grimbergen is tevreden met deze beslissing. Wij gaan van nabij opvolgen dat BV Asphalt NV haar beslissing handhaaft om de uitstoot vanaf nu te filteren met een zogeheten actieve-koolstof-filter. Dat is in ieder geval een stap vooruit”, zegt schepen van Leefmilieu Chantal Lauwers (Vernieuwing).

Het gemeentebestuur zal dit dossier nauwgezet blijven opvolgen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise