Dijk tussen Fabrieksweg en de Borcht terug open: einde heraanleg N260 en bijhorende fietssnelweg voorzien voor najaar 2024

De N260 lang het kanaal tussen de Fabrieksweg en de Borcht in Grimbergen is terug open voor verkeer. Er blijven wel omleidingen gelden voor de werken tussen de Verbrande Brug en de Budabrug. Het einde van de werken voor de heraanleg van de N260 en de aanleg van fietssnelweg F23 is voorzien voor het najaar van 2024.

Fietssnelweg F23, de Kanaalroute Noord, verbindt Boom met Brussel. Het traject dat De Werkvennootschap aanlegt binnen het programma ‘Werken aan de Ring’ loopt langs de N260 en verbindt de Verbrande Brug in Grimbergen via Vilvoorde met het Brussels Gewest. Samen met de aanleg van de fietssnelweg wordt ook de N260 (Brusselsesteenweg-Westvaartdijk) opnieuw ingericht.

De werken tussen de Brusselsesteenweg en de Westvaartdijk vinden plaats in verschillende fases. Momenteel rijdt het verkeer al op een vernieuwde rijbaan van de Brusselsesteenweg vanaf Lenterik tot aan de industriezone. Op donderdag 10 november kwam daar het deel tussen de Fabrieksweg en Borcht bij. Het verkeer rijdt er nu over de nieuw aangelegde weg.

In de volgende fase, tussen het kruispunt met de Fabrieksweg tot voorbij Suez, start de bouw van een fietstunnel als onderdeel van de fietssnelweg. De 450 meter lange tunnel loopt onder de oprit van Suez door en zorgt voor een veilige en vlotte doorgang voor fietsers. Als gevolg van die werken gelden momenteel omleidingen voor auto’s en fietsers tussen de Verbrande Brug en Budabrug. Na aanleg van de tunnel wordt het laatste deel van de Westvaartdijk afgewerkt. In het najaar van 2024 zullen zowel de N260 als de fietssnelweg F23 volledig berijdbaar zijn.

Fietsers tussen het viaduct en de Verbrande Brug rijden nog steeds om via het fietspad dat vanaf de Verbindingsweg langs de achterkant van de bedrijvenzone naar de Humbeeksesteenweg loopt. Via de Verbrande Brugsesteenweg sluiten fietsers terug aan op de fietssnelweg F23 richting Boom. “Als je nog veiliger wil fietsen, kan je wat verder op de Humbeeksesteenweg de Vaartstraat nemen waarna je aansluit op de fietssnelweg F23”, aldus schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA).

De route voor doorgaand verkeer tussen de Verbrande Brug en Budabrug loopt rondom de industriezone via Fabrieksweg – Kareelstraat – Industrieweg. De Westvaartdijk langs de industriezone aan de kanaalzijde blijft beschikbaar voor bestemmingsverkeer voor bedrijven in dubbelrichting. Er geldt echter een snelheidsbeperking van 30 km/u.

Recent besliste het college van burgemeester en schepenen om in een aantal bijkomende straten de snelheid in te perken. “De as Benedestraat – Humbeeksesteenweg wordt over de ganse lengte zone 50, met een uitbreiding naar de Veldkantstraat. Dit zorgt ervoor dat er één lange zone 50 is vanaf de Westvaartdijk tot aan de Kruisstraat in Humbeek. Dit maakt het voor alle gebruikers veel eenvoudiger en zal de veiligheid op deze drukke as ten goede komen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise