Westvaartdijk krijgt nieuwe oeververdediging

De Vlaamse Waterweg nv start op 22 augustus met de heraanleg van de linkeroever van het Zeekanaal Brussel-Schelde afwaarts de Verbrande Brug. De oeververdediging verkeert er in slechte staat en bovendien is de de grond er vervuild. Tijdens de werken zal het jaagpad niet toegankelijk zijn.

De huidige oever van de Westvaartdijk tussen Heidebaan en Buurtweg 22 bevindt zich momenteel in slechte staat. Bovendien is de grond er vervuild met asbest. Een gespecialiseerd aannemer zal de met asbest vermengde grond conform de veiligheidsnormen en wetgeving afgraven en vervangen door proper aangevoerde grond. Een erkend bodemsaneringsdeskundige zal de grondwerken begeleiden en toezien op een correcte verwerking van de vervuilde grond. Er is geen gevaar voor omwonenden.

De huidige oeververdediging (bestaande uit betonnen platen en damplanken) zal worden verwijderd en vervangen door een wiepenrooster, een mat gevlochten uit wilgenhout. Dat wiepenrooster wordt gevuld met breuksteen afgezonken naar de bodem van de oever en vormt een natuurlijke bescherming tegen stromingen en erosie.

Tijdens de werken zal het jaagpad niet toegankelijk zijn. Er is een omleiding voorzien langs de Oostvaartdijk. De werken zullen een achttal maanden duren.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise