Aanmeldingsperiode voor inschrijvingen in basisscholen van start

Alle Grimbergse basisscholen kozen ervoor om nieuwe inschrijvingen te laten voorafgaan door een aanmeldingsprocedure. Plaatsen worden daarna aan de aangemelde kinderen toegewezen. Daarbij wordt rekening gehouden met de schoolvoorkeur van de ouders en met de afstand tussen de school en hun domicilieadres. Zo wordt kamperen voor schoolpoorten zoals in het verleden (zie foto), vermeden.

De algemene aanmeldingsperiode om je kind te kunnen inschrijven in een Grimbergse basisschool voor het schooljaar 2022-2023 loopt tot woensdag 20 april om 16 uur. Dan moet de registratie op de website aanmelden.grimbergen.be helemaal afgerond zijn.

Alle kinderen geboren in 2020 (dus ook zij die na 22 november 2020 geboren zijn en pas op 1 september 2023 mogen instappen) dien je nu voor een inschrijving aan te melden. Wanneer ouders dit nu niet doen, kan het later moeilijk worden om nog een plaats in een voorkeurschool te Grimbergen te vinden.

Kinderen kunnen ook voor een ander geboortejaar (kleuters) of leerjaar (lagere school) worden aangemeld wanneer ouders hen van school willen veranderen of voor het eerst in een Grimbergse basisschool willen inschrijven (bv. na een verhuis).

“Ouders doen er goed aan om bij het aanmelden meerdere scholen op te geven en dit in rangorde van hun voorkeur. Zo verhogen zij de kans op de toewijzing van een plaats”, benadrukt schepen van Onderwijs Karlijne Van Bree (Vernieuwing).

Ten laatste op 6 mei krijgen de ouders het resultaat van hun aanmelding. Als aan hun kind een plaats in een van de scholen van hun voorkeur wordt toegewezen, dan moeten zij de inschrijving met de school regelen tussen 9 mei en 2 juni. Anders vervalt hun plaats.

Wie niet aanmeldt of niet tijdig inschrijft na een succesvolle aanmelding kan de scholen pas vanaf 6 juni rechtstreeks contacteren voor een inschrijving. De vraag is dan natuurlijk hoeveel vrije plaatsen er nog zullen zijn.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise