Vernieuwing steunt restauratie bioboerderij Den Diepen Boomgaard

Drie jaar geleden besloten de mandatarissen van Vernieuwing om jaarlijks een deel van hun afdrachten aan de partij, te schenken aan een sociaal doel dat op één of andere wijze verbonden is met Grimbergen. Dit jaar viel de keuze op Den Diepen Boomgaard, een sociaal en tegelijkertijd duurzaam project met respect voor mens en milieu. De verantwoordelijke mocht een cheque van 500 euro in ontvangst nemen.

Den Diepen Boomgaard omvat een maatwerkplaats voor mensen die het moeilijk hebben om een plaats op de arbeidsmarkt te vinden en is tegelijk een kwalitatief biologisch tuinbouwbedrijf. Momenteel wordt daarbij werk verschaft aan meer dan 50 mensen over verschillende afdelingen, waarbij ook bijzondere aandacht wordt besteed aan het gebruik van de Nederlandse taal. De biologisch geteelde groenten en fruit kunnen onder meer aangekocht worden in de plaatselijke hoevewinkel, via de bio-abonnementen of door zelfoogst.

Gehuisvest in een 18de eeuwse hoeve is Den Diepen Boomgaard anno 2022 toe aan ingrijpende en broodnodige infrastructuurwerken. De vergunning is op zak en de eerste afbraakwerken zijn gepland in de maand maart van dit jaar. “Na de verbouwingen zal Grimbergen een mooi plekje landschappelijk waardevol gebied met knap gerestaureerde en functionele gebouwen rijker zijn”, vinden de mandatarissen van Vernieuwing die dan ook graag meebouwen aan dit mooie project.

Algemeen directeur Sara Heyvaert mocht de bijdrage van 500 euro coronaveilig ontvangen uit de handen van Vernieuwing-Voorzitter Chantal Lauwers.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise