Sterretjesweide en biologisch afbreekbare urnen in nieuw reglement voor begraafplaatsen

Een nieuw huishoudelijk reglement voor de begraafplaatsen werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Daarbij werden ook een aantal elementen, zoals een sterretjesweide, toegevoegd. Het reglement legt ook de basis om verder na te denken over de oude graven en het hergebruik ervan.

“Het vorige reglement dateerde van 2008, waardoor een actualisering nodig was”, legt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD). “Het nieuwe reglement wil de burger op een duidelijke en begrijpelijke manier informeren over de mogelijkheden en voorwaarden voor begraving.”

“Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen”, gaat schepen van erfgoedbeleid Karlijne Van Bree (Vernieuwing) verder. “Zo is er de invoering van een sterretjesweide, waarbij het kind via een symbool kan worden herdacht. Het waardig afscheid kunnen nemen van een doodgeboren baby is, ongeacht de duur van de zwangerschap, erg belangrijk voor de familie. Op het kinderperk zal ook de mogelijkheid voorzien worden om een uniforme tegel te leggen voor het begraven van foetussen die geboren worden vóór 180 dagen zwangerschap. Hierop kan dan een tekst naar keuze worden aangebracht.”

Het zal ook mogelijk zijn om asurnen in volle grond te plaatsen. De urnen moeten dan wel 100 procent biologisch afbreekbaar zijn.

Er werd ook gestreefd naar meer uniformiteit voor de graven. “De algemene regel dat concessies een aanvang nemen op datum van de eerste begraving of bijzetting betekent een administratieve vereenvoudiging. Maar het reglement biedt ook een basis om een toekomstvisie voor de 5 begraafplaatsen uit te werken met eerbiediging voor het funerair erfgoed door bijvoorbeeld hergebruik van bepaalde oude graven.

Het huishoudelijk reglement is sinds 1 januari in voege. Burgers kunnen zich tot de balie van de dienst Burgerlijke stand wenden voor meer informatie.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise