Gemeentebestuur lanceert grote mobiliteitsenquĂȘte

De gemeente Grimbergen startte einde oktober met de opmaak van een totaal nieuw mobiliteitsplan. “In de eerste fase lanceren we een interactieve burgerbevraging”, aldus schepen van mobiliteit Philip Roosen (N-VA). Deze enquĂȘte zal de basis vormen voor de twee volgende fasen.

Omdat er sinds 2012 zodanig veel veranderd is in Grimbergen en omdat er nog veel uitdagingen aankomen heeft het gemeentebestuur beslist om een totaal nieuw mobiliteitsplan op te maken. “De timing is perfect”, zegt Roosen. “In die zin dat we ondertussen in de vervoerregioraad al hard gewerkt hebben aan het openbaar vervoer en aan het regionale mobiliteitsplan. Ook samen met de Werkvennootschap en Werken aan de Ring krijgen we nu stilaan zicht op de grotere projecten die eraan komen in de nabije toekomst. En ons nieuw Grimbergs mobiliteitsplan moet hier nu net perfect op aansluiten.”

Het totale project bestaat uit 3 fasen. “In de eerste fase lanceren we een mobiliteitsenquĂȘte. We roepen dan ook alle inwoners op om deze vragenlijst individueel in te vullen. Het is een interactieve burgerbevraging waarbij men naast standaard vragen zaken kan aanduiden op kaart en zelfs wegtypologie kan kiezen. De resultaten van de vragenlijst zijn erg belangrijk voor ons want ze zullen de basis vormen voor de volgende twee fasen.”

In fase twee zullen de voorstellen gericht worden uitgewerkt en tegen het licht worden gehouden. “Dit doen we aan de hand van workshops met burgers rond de thema’s leefbaarheid, circulatie en parkeren. In de derde en laatste fase wordt het plan gefinaliseerd en worden infomomenten ingepland. Valabele suggesties en bemerkingen van burgers worden dan nog meegenomen in de finale uitwerking.”

“Omdat de jeugd voor ons belangrijk is, hebben we naast de vragenlijst voor volwassenen een kortere aparte vragenlijst laten ontwikkelen voor de jeugd. Hierbij wordt gefocust op verplaatsingen van en naar school en vrije tijd. Op die manier kunnen we ook hun mening meenemen naar de tweede fase. Voor zij die niet over een computer of tablet beschikken, is er een papieren versie te verkrijgen in het gemeentehuis, de bibliotheek, het cultuurcentrum en het sociaal huis.”

Het invullen van de enquĂȘte duurt ongeveer 20 minuten. “Wij hopen dat veel Grimbergenaren dit invullen, want hun mening zal ons nieuwe mobiliteitsplan bepalen. Het is dan ook een unieke kans om mee te denken aan het nieuwe plan. Ga voor het invullen van de vragenlijst naar www.grimbergendenktmee.be/mobiliteitsplan. Je komt dan terecht op ons participatieplatform dat de centrale as zal vormen tijdens het ganse traject. De resultaten zullen achteraf ook daar worden gecommuniceerd.”

Je kan de enquĂȘte invullen tot eind januari.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise