Einde werken op Wolvertemsesteenweg gevierd met groot straatfeest

De werken op de Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen zitten er op. Na een jaar van intensieve werken werd de gewestweg op zondag 24 oktober officieel ingehuldigd met een groot straatfeest in het bijzijn van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters en het gemeentebestuur. Dankzij de goede en vlotte samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente, de aannemer en de lokale handelaars is dat een half jaar sneller dan gepland.

“Met het afronden van de werken op de Wolvertemsesteenweg breien we een einde aan een investeringsproject van 14 miljoen euro waarbinnen we niet alleen de Wolvertemsesteenweg in het nieuw staken, maar eerder in 2016 ook al de Brusselsesteenweg (N202) onder de schop namen”, zegt Peeters. “Met het omvormen van verschillende kruispunten, de aanleg van comfortabele fietspaden en het overzichtelijker maken van het wegbeeld passen beide projecten perfect binnen de visie van de Vlaamse regering om gevaarlijke verkeerssituaties op onze gewestwegen weg te werken.”

“We hebben meteen ook de basis gelegd voor een gescheiden rioleringsstelsel voor toekomstige projecten”, vult burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD) aan. “Het regenwater wordt bij hevige buien beter begeleid naar het bufferbekken van 13.000 m³ aan de Wolvertemsesteenweg. Zo kunnen we de Maalbeekvallei beter controleren vooraleer het regenwater in de provinciale waterweg de Maalbeek terecht komt. Een positief verhaal dus voor de handelaars aan het station die zo minder met wateroverlast zullen geconfronteerd worden.”

Om ook de Grimbergse buspendelaar een valabel alternatief voor de wagen aan te bieden, wordt er in het voorjaar van 2022 een busbaan over een afstand van ongeveer 300m aangelegd op de Brusselsesteenweg, in de rijrichting van Brussel, ten noorden van het kruispunt met de Spaanse Lindebaan. Volgens de huidige planning start Wegen en Verkeer in het voorjaar van 2022 met de aanleg.