Door wateroverlast geteisterde buurt rond Beigemveld roept hulp in van minister

Na de wateroverlast van de laatste weken is de maat vol voor het actiecomité ‘Leefbaar Beigemveld’. Meer dan 120 buurtbewoners roepen de hulp in van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Beigemveld maakt al jaren voorwerp uit van een juridische strijd tussen de gemeente, verkavelaar Matexi en de buurtbewoners. “Ondanks de vernietiging door de Raad van State van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, de wegenis en de omgevingsvergunning is de gemeente Grimbergen een nieuw openbaar onderzoek gestart om de verkaveling van bijna 200 woningen toch trachten te vergunnen”, zegt buurtbewoner Gunther Deckers. “Het is onbegrijpelijk dat de gemeente koppig door wil gaan met dit project waarbij opnieuw 8ha terrein wordt verhard. Het project wordt ook steeds mooi voorgesteld met een park en wadi’s die het water moeten beheren, maar men tracht zo het overstromingsrisico te beperken van een terrein dat niet bouwrijp is.”

“We wonen al meer dan vijfentwintig jaar in de Kruipstraat”, zegt Karin Verpraet, “Onze kelder is in al die jaren maar één keer ondergelopen. Maar sinds de ontwikkeling van het Beigemveld is onze kelder het voorbije jaar al drie maal ondergelopen. De wateroverlast is voor ons een probleem en vormt een reëel overstromingsrisico voor alle lager gelegen gebieden.”

De buurtbewoners vrezen dat de meer dan honderden bezwaren die vorige maand zijn ingediend bij het openbaar onderzoek niet grondig onderzocht zullen worden op onder meer de watertoets. “Een gedeelte van het projectgebied grenst aan overstromingsgevoelig gebied. Er rest ons niets anders dan ons te richten tot minister Demir. Wij hopen dat de gemeenteraad uiteindelijk blijk zal geven van voortschrijdend inzicht en de bijkomende verharding een halt toeroept zodat Grimbergen gespaard blijft van ondergelopen kelders en straten vol smurrie na elke stortbui.”

Volgens het gemeentebestuur is het Beigemveld zelf geen overstromingsgevoelig gebied. “De grachten en riolering zijn echter nog niet operationeel, met soms tijdelijke wateroverlast als gevolg”, klinkt het. “In de nieuwe verkaveling is ook een parkzone met wadi’s en grachten voorzien.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise