Sanering en herontwikkeling ‘Cokeries du Brabant’ krijgt vorm

De verdere sanering en herontwikkeling van het vroegere ‘Cokeries du Brabant’ aan de Oostvaartdijk krijgt vorm. Begin deze maand zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor een brownfieldconvenant voor deze site.

Met het brownfieldconvenant wil de Vlaamse Regering verwaarloosde omgevingen herwaarderen en kwaliteitsvol herinrichten. De activiteiten van de vroegere cokesfabriek ‘Cokeries du Brabant’ vervuilden de grond en het grondwater van de site en de nabije omgeving, waardoor sanering noodzakelijk is.

Via het brownfieldconvenant ondersteunt de Vlaamse Regering nu de sanering en herontwikkeling van het noordelijke deel van de terreinen waar vroeger de cokesfabriek Cokerie du Brabant op gevestigd was. Het terrein is 11,5 ha groot en kampt met een ernstige historische vervuiling.

De Vlaamse Waterweg die de eigenaar van het terrein is, sloot na een marktbevraging een concessieovereenkomst af met Montea nv en Warehouses De Pauw nv (WDP). Montea nv en WDP nv nemen nu een groot deel van de saneringsplicht over en zorgen voor de sanering van het verontreinigde terrein.

Na de sanering krijgt het terrein een nieuwe invulling voor watergebonden logistieke activiteiten met hoge toegevoegde waarde. Via de concessieovereenkomst zijn strikte verplichtingen opgenomen over het gebruik van de waterweg. Om de mobiliteit met voldoende zorg te kunnen behandelen, zal er ook een mobiliteitseffecten-rapport (MOBER) worden uitgevoerd.

Intussen ontving de gemeente van WDP reeds een concrete aanvraag voor een omgevingsvergunning voor enkele grote logistieke gebouwen. Zowel over het brownfieldproject als over de aanvraag aan de gemeente wordt een openbaar onderzoek gestart.

Op 28 juni 2021 is er in de feestzaal van de Sporthal Verbrande Brug een infomoment voor de omwonenden. Inschrijven kan tot en met 24 juni 2021 via vergunningen@grimbergen.be.

Meer info over het brownfield kun je vinden op www.vlaio.be/brownfieldconvenanten.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise