Actiecomité wil alternatief voor tweede plan Veldkantstraat: “Twee levensgevaarlijke fietsoversteekplaatsen”

Er ligt een tweede plan klaar voor de werken in de Veldkantstraat, dit keer met behoud van 40 van de 101 lindebomen. Een actiecomité stelt een alternatief voor omdat zij vinden dat er sprake is van twee levensgevaarlijke oversteekplaatsen voor fietsers.

Het gemeentebestuur schortte vorig jaar het plan op om de 101 lindes op de Veldkantstraat te kappen voor de heraanleg van de straat. Er was dan ook protest gerezen wat resulteerde in een petitie met 1.300 handtekeningen en 211 bezwaarschiften.

Het gemeentebestuur stelde nu op de commissies mobiliteit en infrastructuur een nieuw plan voor de Veldkantstraat voor. Maar ook dat plan valt niet in de smaak van het actiecomité. “Omdat het volgens ons niet in een breder mobiliteitsplan kadert”, zegt Bert Wallyn. “Qua breedte beantwoordt het ook niet aan de minimumvereisten voor fietspaden die het Vlaams gewest vooropstelt, laat staan aan toekomstgerichte standaarden. Het doet uitschijnen dat de bomen gespaard blijven, maar dat is in de realiteit helemaal niet het geval: liefst 61 van de 101 bomen worden ook bij dit plan gekapt. Bovenal voorziet dit tweede plan echter in twee levensgevaarlijke fietsoversteekplaatsen.”

De actiegroep heeft zelf een alternatief plan uitgetekend. “Zo veel mogelijk bomen blijven behouden en voor de bomen die toch gekapt moeten worden, willen we heraanplantingen in de nabije omgeving”, vertelt Wallyn. “Het fietspad moet een vlotte en veilige verbinding voor zwakke weggebruikers zijn.”

Volgens het gemeentebestuur werden alle mogelijke pistes onderzocht, maar zit je nu eenmaal met een vastgelegde breedte van de straat en de straat verbreden is niet evident. In plaats van twee fietspaden langs elke kant, voorziet het tweede plan nu één breed fietspad met dubbele rijrichting. Nog volgens het bestuur blijft in het tweede plan de bomenrij aan één zijde behouden, maar aan de andere kant moeten die plaats maken voor aanleg van nutsleidingen, heraanleg van de straat en het fietspad. Het college zal na de nodige adviezen binnenkort de knoop doorhakken.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise