Gemeente in zee met Incovo en recyclagepark Strombeek sluit de deuren

De Grimbergse meerderheid kiest voor een samenwerking met de intercommunale Incovo op het vlak van sluikstortbeleid en de uitbating van de recyclageparken. Het recyclagepark van Strombeek-Bever sluit de deuren. De oppositie vreest voor chaos.

Tijdens de gemeenteraad werd de principiële beslissing inzake de overdracht van de recyclageparken aan de intercommunale Haviland (vandaag Intradura) ingetrokken. Tijdens de vorige bestuursperiode was deze overdracht uiteindelijk niet tot stand gekomen: er was geen getekende overeenkomst en er waren geen concrete afspraken gemaakt met Intradura.

Volgens het bestuur stuurde Intradura van bij het begin van de legislatuur aan op een sluiting van Strombeek-Bever wegens een te beperkte oppervlakte. Concreet zouden de Strombekenaren moeten kiezen tussen het Grimbergse recyclagepark aan de Humbeeksesteenweg en dat van Wemmel. Dit was voor het bestuur onvoldoende.

“Daarop werden gesprekken aangeknoopt met de afvalintercommunale Incovo, waarbij nagenoeg al onze buurgemeenten zijn aangesloten”, zegt schepen voor Afvalbeleid Yves Verberck (Vernieuwing). “INCOVO bood Grimbergen een beter alternatief: het gezamenlijk gebruik van het recyclagepark van Koningslo dat gelegen is op amper 1 km van het huidige Strombeekse recyclagepark. Dit park biedt bovendien veel meer comfort en heeft de capaciteit om alle soorten afval te aanvaarden, in tegenstelling tot het vrij kleine recyclagepark van Strombeek-Bever. Daarnaast voert Incovo al jaren een performant en doordacht sluikstortbeleid en heeft een sterk uitgebouwd sluikstortbeleid, met een snelle respons, camerabewaking en goede resultaten. Dat is precies wat Grimbergen kan gebruiken.”

“Om deze redenen heeft onze gemeente ervoor gekozen om zowel voor de uitbating van de recyclageparken als voor sluikstortbeleid in zee te gaan met Incovo”, aldus burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD). “Dit zal voor onze gemeente onder meer tot gevolg hebben dat ons recyclagepark aan de Humbeeksesteenweg drastisch zal worden gemoderniseerd en dat al onze inwoners daarnaast ook terecht zullen kunnen in de professionele recyclageparken van onze buurgemeenten.”

Voor het overige verandert er niets: voor de huisvuilophaling, afvalverwerking en sensibilisering blijft Grimbergen verbonden met Intradura.

De oppositie vindt dat er geen doorslaggevende argumenten zijn voor de overstap en vreest chaos door te gaan samenwerken met twee intercommunales. “Er ontbreekt een grondige financiĂ«le analyse waarin de kosten en baten van de verschillende keuzemogelijkheden afgewogen worden”, zegt Eddie Boelens (Groen).

Groen vindt de sluiting van het recyclagepark van Strombeek ook onbegrijpelijk. “Een slag in het gezicht voor de bewoners van Strombeek die de rekening betalen voor de kortzichtige en geïmproviseerde beslissing van de Grimbergse meerderheid.”

Groen, CD&v en SP.a vroegen om het punt te verdagen en de technische aspecten van het dossier vooraf nog in een commissie te bespreken. De oppositie waarschuwde ook voor de mogelijke juridische gevolgen van de te nemen beslissing. Ondanks dat stemde de voltallige meerderheid voor de gedeeltelijke overstap naar Incovo. De verenigde oppositie overlegt nu met het oog op het indienen van een gezamenlijke klacht bij de gouverneur tegen de gemeenteraadsbeslissing.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise