Gemeente organiseert taalbeleidstraject voor basisscholen

De gemeente Grimbergen werkt samen met het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven om taalbeleidsexperten te vormen binnen de Grimbergse basisscholen. Alle gemeentelijke en katholieke basisscholen nemen hieraan deel.

“Om een kwaliteitsvol onderwijsniveau te kunnen handhaven, is een goede kennis van het Nederlands van groot belang”, stelt Karlijne Van Bree (schepen van onderwijs). “Daarom werd er gezocht naar een kwalitatieve vorming voor de basisscholen omdat we taalverwerving bij de leerlingen in het begin van hun schoolloopbaan willen stimuleren.”

Zowel de gemeentelijke basisscholen (GBS ‘t Villegastje, GBS ‘t Mierken, GBS De MozaĂŻek, GBS De Negensprong) als de katholieke basisscholen (VBS Prinsenhof, VBS Sint-Jozef, VBS De Ankering, VBS De Cirkel) nemen deel aan dit taalbeleidstraject dat gespreid zal verlopen over twee schooljaren.

Omdat het om een project gaat met verschillende onderwijsnetten dat kadert binnen beleidsplan van de gemeente, worden hiervoor middelen gebruikt in het kader van Brede School.

“Doorheen het traject zal er worden ingezet op een 3-tal aspecten: taalverwerving door middel van het stimuleren van het Nederlands bij zowel Nederlandstalige als anderstalige leerlingen, de verhoging van de geletterdheid Ă©n de evaluatie van het leerproces”, vult schepen Van Bree aan.

Tijdens schooljaar 2020-2021 zullen kernteams uit de verschillende scholen worden gevormd tot taalbeleidsexperten door middel van verschillende beleidssessies. Samen wordt er ook een visie uitgewerkt.

Het schooljaar daarop (2021-2022) zal de focus liggen op de implementatie van het taalbeleidsproces op de school en het voorzien van ondersteuning op maat van elke school. Tot slot zal er een toekomstgericht actieplan worden opgesteld.

Schepen Van Bree besluit: “Het vormen van taalbeleidsexperten dat vandaag van start gaat, is een eerste stap om te komen tot een taalbeleidsplan dat zal kunnen aangewend worden voor de toekomst.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise