Wegenisvergunning verkaveling Beigemveld vernietigd door Raad van State

De Raad van State heeft de beslissing over de wegenis van Beigemveld vernietigd. Er zou onvoldoende rekening gehouden zijn met de problematische aansluiting van de verkaveling op de bestaande wegen. De buurtbewoners halen daarmee een nieuwe slag thuis tegen het bouwproject.

De buurtbewoners strijden al een hele poos tegen de komst van 200 woningen in de nieuwe verkaveling, een ‘mega-project’ waar ze volgens hen niet bij betrokken werden. Door de beslissing van de Raad van State nu zijn er ook onmiddellijke gevolgen voor de onderliggende verkavelingsvergunning van de eerste 82 woningen, die meteen ook is vernietigd.

Volgens buurtbewoner Gunther Deckers ‘is het nu overduidelijk dat deze verkaveling haaks staat op een veilige leefomgeving’. “Ik hoop dat de lokale politici nu eindelijk de veiligheid van bewoners, fietsers en voetgangers boven het belang van een projectontwikkelaar gaan plaatsen”.”

Bewoner Diederik Tuypens geeft aan dat de beperkte breedte van de Kruipstraat en de afwezigheid van voet- en fietspad zeer onveilig is. “Ik hoop dat de gemeenteraadsleden bij een volgende stemming de wegenis fundamenteel bijsturen en zorgen voor een volwaardige en veilige ontsluiting.”

De projectontwikkelaar laat weten dat het een nieuwe goedkeuring voor de wegenis zal aanvragen en in overleg is met de buurt.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise