Grimbergen sluit aan bij de European Disability Card

De gemeenteraad van Grimbergen heeft in november beslist om aan te sluiten bij de European Disability Card. Met die kaart krijgen personen met een handicap eenvoudiger toegang tot cultuur, sport en vrije tijd.

Met een European Disability Card (EDC) krijgen personen met een handicap gemakkelijker toegang tot het cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod. Ze krijgen bijvoorbeeld gratis toegang, een audiogids of hebben recht op een voorbehouden plaats.

Anne Laure Mouligneaux, schepen van Welzijn: “Om personen met een handicap te ondersteunen bij hun vrijetijdsbeleving, willen we de EDC te promoten. Met die kaart kunnen personen met een handicap in heel België en in andere aangesloten Europese landen genieten van een reeks voordelen bij instellingen uit de cultuur-, sport- en vrijetijdssector.

De gemeente onderzoekt momenteel welke voordelen de Grimbergse vrijetijdsfaciliteiten kunnen toekennen aan de houders van de kaart.”

De kaart is gratis en kan gebruikt worden in België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

Wie erkend is door of hulp krijgt van één van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de kaart aanvragen. Hiervoor kunnen zij terecht bij die instellingen, waaronder de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise