Geen hoekgebouw voor OCMW en bibliotheek

Het gemeentebestuur ziet af van de realisatie van een ambitieus nieuw onderkomen voor het OCMW, de gemeentelijke bibliotheek en aanvullende diensten op de hoek van de Victor Soensstraat en de Wemmelsestraat in Strombeek-Bever. Dat zou ruim 10 miljoen euro gaan kosten en er doken ook juridische obstakels op. Grimbergen gaat het nu het bestaande gemeentehuis uitbreiden.

“Het was geen gemakkelijke beslissing om dit project los te laten, maar we hebben weloverwogen keuzes gemaakt”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). “Eind 2018 hadden we al kanttekeningen bij het kostenplaatje voor dit project. Het aanvankelijk voorziene budget van 10 miljoen euro werd immers ruim overschreden.”

Daarenboven doken er ook juridische obstakels op. “De tweede gerangschikte aannemer stapte na de gunning naar de Raad van State. Na afwijzing daarvan, spande vervolgens de eerst gerangschikte bij de rechtbank van eerste aanleg een proces tegen de gemeente aan. Het einde van dit proces wordt voorlopig voorzien in het najaar van 2020. Intussen kon het contract niet definitief gesloten worden.”

Inmiddels diende het nieuwe college voor de periode 2020-2025 een meerjarenplan te maken, waarin vele projecten en uitgaven tegenover elkaar moesten worden afgewogen. “Omdat de diensten van gemeente en OCMW idealiter samen gehuisvest worden, werd geopteerd om het gemeentehuis uit te breiden via het verbouwen van de aanpalende zijvleugel. We hebben dan ook dit nieuwe project opgenomen en hebben het gunningsbesluit van het hoekgebouw ingetrokken.” Waar de nieuwe bibliotheek dan juist zal komen, is nog onduidelijk.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise