Werken gestart in Acacia- en Hazelaarlaan

Eind oktober zijn er wegenis- en rioleringswerken in de Acacialaan en de Hazelaarlaan in Strombeek-Bever gestart. Om de omwonenden te informeren organiseerde het gemeentebestuur op 15 oktober een informatievergadering.

Burgemeester Chris Selleslagh: “In beide straten wordt de riolering vernieuwd en komt er een gescheiden stelsel voor regenwater en afvalwater. Nadien worden beide straten heraangelegd. Tegelijkertijd zal er voor elke woning en elk perceel een ontkoppeling dienen voorzien te worden naar dit gescheiden stelsel in de straat.”

Tijdens de werken worden de nodige omleidingsroutes voorzien”, aldus schepen voor mobiliteit Philip Roosen. De bewoners in beide straten ontvangen een bewonersbrief met alle info.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise