Toch zebrapaden aan schoolomgevingen

 

Op de gemeenteraad kaartte raadslid Kirsten Hoefs (CD&V) de problematiek van ontbrekende zebrapaden in de schoolomgevingen in deelgemeente Strombeek-Bever aan. Op de sociale media hadden heel wat mensen hun ongenoegen daarover geuit.

“Sinds het einde van de grote riolerings- en verfraaiïngswerken werden er tot nog toe nergens zebrapaden aangebracht”, zegt Hoefs. “Dit is onbegrijpelijk en zorgt, zeker ter hoogte van de schoolpoort aan het Sint-Amandsplein voor een onnodig zeer onveilige situatie.”

Ter hoogte van de Sint-Jozefschool is er een zone 30 van kracht, hier mogen voetgangers ook zonder de aanwezigheid van een zebrapad de straat oversteken, zij het dan zonder voorrang, die

voetgangers op een zebrapad wel genieten. “Velen zijn niet op de hoogte van de juiste regelgeving hieromtrent en dit zorgt ter plaatse voor heel wat onduidelijkheid én verwarring. Ook ter hoogte van de vernieuwde gemeenteschool ’t Villegastje in de Villegas de Clercampstraat is de situatie alles behalve ideaal, gelet op de huidige werfsituatie. Deze creëert sowieso al onveiligheid, waardoor bijkomende veiligheidsmaatregelen dringend nodig is.”

Hoefs vroeg op de gemeenteraad dan ook met aandrang om zo snel als mogelijk zebrapaden aan te brengen, minstens in de schoolomgeving van beide Strombeekse scholen. Dit in afwachting van definitieve plannen ter verbetering van de schoolomgevingen. Schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA) liet weten dat beslist werd om toch zebrapaden aan te leggen – hoewel dat in de zone 30 niet verplicht is – zodat kinderen ook aan de Sint-Jozefsschool veilig leren oversteken. Nog deze maand zullen de zebrapaden aangelegd worden.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise