Woonzorgcentrum Ter Biest haalt topscore bij enquĂȘte

Het OCMW-woonzorgcentrum Ter Biest heeft een topscore behaald bij een tevredenheidsenquĂȘte die onder de bewoners werd uitgevoerd door een onafhankelijk expertisecentrum. De resultaten lagen ver boven de gemiddelden in andere woonzorgcentra.

“Ter Biest hecht veel belang aan het welbevinden van de bewoners”, zegt schepen van Welzijn Anne Laure Mouligneaux (N-VA). “Om hier een objectief beeld van te krijgen werd het expertisecentrum Optimum C aangesteld om een bewonersbevraging te doen. Dit centrum doet in Vlaamse woonzorgcentra regelmatig bewonersenquĂȘtes, waardoor de resultaten vergeleken kunnen worden met andere woonzorgcentra.”

Verblijf, zorg en tevredenheid waren de drie domeinen waarover de rusthuisbewoners vorig najaar 2018 bevraagd werden. 35 bewoners werden rechtstreeks bevraagd en voor de zwaar zorgbehoevende bewoners die de vragen niet zelf konden beantwoorden werd het enquĂȘteformulier voorgelegd aan een 30-tal familieleden.

“Ons woonzorgcentrum haalt een dikke pluim over de volledige lijn van de enquĂȘte”, vertelt directeur Leen Van den Troost enthousiast. “Voor verblijf haalt Ter Biest een score van 9,16/10. Hierbij gaven de bewoners hun mening over onder andere de inrichting van de leefruimtes, vriendelijkheid personeel, de inspraak, de maaltijden.”

Ook voor de zorg (9,29) en op tevredenheid (8,98) scoorde Ter Biest zeer hoog. “De bewoners appreciĂ«ren de inzet van alle medewerkers en het bestuur voor de kwalitatieve dienstverlening.”

“We hebben zelden een woonzorgcentrum met zo een mooie globale score gezien”, zegt Rudi Veekhoven, consultant en gedelegeerd bestuurder van Optimum C. “Als expertisecentrum stellen wij als norm een score van 7/10 voorop en de gemiddelde score in andere woonzorgcentra ligt ronde de 7,5/10.”

De vragen die iets minder scoorden gingen over de betrokkenheid bij activiteiten en het actief kunnen deelnemen. “Het is een blijvende uitdaging om bij de activiteiten en de daginvulling in te spelen op de specifieke interesses van de bewoners”, vervolgt Van Den Troost. “Vorig jaar hebben we volop ingezet om een specifieke ondersteuning te bieden aan personen met dementie met de aanschaf van de tovertafel en de ‘cradle’. Dit jaar zet de dienst animatie extra in op het thema ‘bewegingsactiviteiten’ met de bewoners.”

Schepen Mouligneaux is uiteraard ook heel tevreden. “Deze mooie resultaten bieden een positieve steun om ons verder in te zetten op een klantvriendelijke dienstverlening aan de zorgbehoevende ouderen in onze gemeente.”

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...