Grimbergen wil niet weten van ‘Vilbergen’

 

“Als we willen fuseren zullen we zelf wel kiezen in wie we geïnteresseerd zijn.” Grimbergen wijst de uitgestoken hand van Vlaams parlementslid Jo De Ro (Open Vld) uit Vilvoorde resoluut af. In het kader van de herhaalde vraag van de burgemeesters van de rand voor meer geld, stelde hij onlangs verrassend: “Als de grootste gemeenten fuseren dan sta je automatisch tussen de centrumgemeenten.” De Ro zegt nu dat het maar om een theoretische oefening ging maar zijn ‘Vilbergen’ zorgt toch voor deining en krijgt vanavond op de Grimbergse gemeenteraad zelfs een formeel ‘njet’.

Dat fusies nog altijd zeer gevoelig liggen bewijst de ophef die het ballonnetje van De Ro veroorzaakt. ‘Vilbergen’ is zeker niet voor morgen, als het er al ooit van komt.

De Ro kwam er mee op de proppen in de context van het herhaalde pleidooi van 35 burgemeesters voor een erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio. “De burgemeesters van de rand kwamen zopas naar de commissie Vlaamse Rand van het Vlaams parlement om extra geld te vragen”, legt De Ro uit. “Ik ben tussengekomen om te bevestigen dat er meer geld nodig is voor onderwijs, welzijn en mobiliteit. Daarnaast stel ik dat we zelf ook meer kunnen en moeten doen. Ik gaf onder meer het voorbeeld van scholenbouw waar meer regionaal overleg voor nodig is.”

Dan kwam de fameuze uitspraak. “Ik zei echter ook dat we de discussie over een centrumregio zelf ook kunnen beïnvloeden door bijvoorbeeld te werken aan grotere gemeenten en steden in onze regio. Om het tastbaar te maken: mochten Grimbergen en Vilvoorde fusioneren tot ‘Vilbergen’, dan ontstaat er een stad van 85.000 inwoners. Da’s de grootte van Mechelen en Aalst. Dan kan de Vlaamse regering onmogelijk zeggen dat dit geen centrumstad is. Ook Sint-Pieters-Halle (fusie van Halle en Sint-Pieters-Leeuw) zit direct aan goed 75.000 inwoners en zou niet missstaan in lijstje centrumsteden.”

“Het was dus een theoretische oefening”, benadrukt De Ro. “Maar er moet de komende jaren wel echt nagedacht worden hoe we met buurgemeenten meer kunnen samenwerken om de grote uitdagingen in de regio aan te pakken. Nu doen we dat nog veel te weinig.”

Theorie of niet: in Grimbergen staat men al op zijn achterste poten. “We zijn hierover op geen enkele manier gecontacteerd en zeggen dan ook categoriek ‘neen’”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld), nochtans een partijgenoot van De Ro. “We zullen zelf wel kiezen in wie we geïnteresseerd zijn voor een mogelijke fusie als die er ooit van komt.”

Op de gemeenteraad werd dat ook expliciet benadrukt naar aanleiding van een bijkomende vraag hieromtrent vanwege oppositieraadslid Jannik Grooten (CD&V).

“Vele inwoners zijn bezorgd en verwachten een duidelijk signaal van de gemeente”, zegt hij. “Het is aan de gemeenteraad om de Grimbergenaar gerust te stellen en duidelijk te maken dat een fusie met de stad Vilvoorde totaal niet aan de orde is. Daarom heb ik dat besluit ook voorgelegd ter stemming.” Iedereen stemde voor, op één onthouding na.

Het is duidelijk dat Grimbergen vooral niet staat te springen om de specifieke problematiek van het stedelijke Vilvoorde erbij te nemen. Meise lijkt een meer valabele kandidaat op ‘maat’ van Grimbergen maar fusies zijn en blijven gevoelige materie. “Ik heb daar in de vorige legislatuur informeel in de wandelgangen over gesproken”, geeft Selleslagh aan. “Maar ‘men’ was daar in Grimbergen uiteindelijk niet voor te vinden. Het is wel iets dat mogelijk terug op het voorplan zal komen. We moeten gewoon zien dat als het toch zover komt we zelf nog kunnen kiezen en niet als laatste overblijven (lacht).”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise