150 ‘bezorgde’ Grimbergenaren in lichtstoet

Een 150-tal Grimbergenaren hebben vlak voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad een stille lichtstoet gehouden om te pleiten voor een warme en solidaire gemeente. Ze zijn naar eigen zeggen verontrust over het gebrek aan sociale accenten in het bestuursakkoord van de rechtse coalitie van Open Vld, N-VA en vooral Vernieuwing waar ze naar refereren als ‘Vlaams Belang light’. De installatie zelf verliep vlekkeloos al benadrukte Groen op het eind nog eens uitdrukkelijk de boodschap van de manifestanten.

Stipt om 18 uur vertrok de lichtstoet aan de parking van het Prinsenbos. ‘Gewapend’ met theelichtjes, kaarsjes, zaklampen of gewoon het licht van hun gsm stapten zowat 150 Grimbergenaren via een omweg langs de Speelbroek en Pastoor Woutersstraat en vervolgens langs de Prinsenstraat tot aan het gemeentehuis. Ze droegen een aantal spandoeken met daarop onder meer ‘Solidariteit kent geen grenzen’ en ‘Hart voor de vluchteling’. Ook verschillende politici stapten mee op, niet toevallig van partijen die in de oppositie belanden. Onder meer fractieleider Eddie Boelens van Groen, Sp.a-fractieleider Gerlant Van Berlaer en CD&V’er Paul Hermans waren van de partij.

Organisator Frank Van den Block, die de kop trok, wilde wel niet weten van een politiek statement. “Ik ben heel tevreden met deze opkomst. Het overtreft zelfs mijn verwachtingen. We stappen hier niet op tegen iemand of tegen het nieuwe bestuur. Polariseren is zeker niet de bedoeling. We willen gewoon duidelijk maken wat we wél willen en dat is een solidaire en warme gemeente.” Een van de beweegredenen voor de organisatie van de manifestatie was dat hij daarvan te weinig terugvond in het bestuursakkoord.

Op de trappen van het gemeentehuis kwam de vredige optocht aan zijn einde. Zonder hoogdravende speeches of grote woorden.

Daarna ging naadloos de installatie van de nieuwe gemeenteraad van start. In de volgepakte raadzaal legden de gemeenteraadsleden de eed af in handen van uittredend gemeenteraadsvoorzitter Jannik Grooten (CD&V). Hij stond daarna zijn zitje af aan Martine De Coppel (Vernieuwing). Daarna legden ook de schepenen de eed af in handen van de nieuwe burgemeester Chris Selleslagh. Hij had eerder al de eed afgelegd bij gouverneur Lodewijk De Witte.

Op het einde van de zitting herhaalden een aantal Groen-raadsleden de boodschap van de lichtstoet: dat ze hoopten dat hun kinderen zouden opgroeien in en open en solidaire gemeente waar met iedereen wordt rekening gehouden en diversiteit als een kans en niet als een bedreiging wordt aanzien. Uiteindelijk vond kersvers gemeenteraadsvoorzitter De Coppel dat het welletjes was en werd de zitting gesloten.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise