“Neen tegen nog meer trucks langs kanaal”

 

Vilvoorde en Grimbergen kanten zich tegen de plannen van Goodman Logistics om op de grens van beide gemeenten een groot distributiecentrum voor een webshop te realiseren. Het gaat om een terrein van 14 hectare aan de Darse, een zijarm van het kanaal Brussel-Willebroek. Voor het project zou een bos van vier hectare moeten sneuvelen. Beide besturen hebben ook vragen bij de leefbaarheid door de enorme hoeveelheid vrachtvervoer en het sluipverkeer. Ze vragen Vlaams minister Joke Schauvliege dan ook om geen vergunning toe te kennen.

Het gaat om een terrein van 14 hectare waarop twee gebouwen zouden komen die zeven magazijn-eenheden bevatten, met 86 laad- en loskades voor vrachtwagens. Dat werd intussen al bijgesteld naar 77 om aan de bezwaren tegemoet te komen. Eerder weigerde de Vlaams-Brabantse deputatie namelijk al een vergunning en gaven ook het Agentschap Wegen en Verkeer, Vilvoorde en Grimbergen een negatief advies. Het bedrijf ging in beroep bij minister Schauvliege. In het kader van deze procedure heeft de Vlaamse Omgevingsvergunningscommissie nu echter een positief advies gegeven mits inachtneming van een aantal voorwaarden die de mobiliteitshinder tot een aanvaardbaar niveau moeten beperken.

Maar daar zijn Vilvoorde en Grimbergen niet mee te paaien. “Door dit dossier dreigt één van de laatste grote ecologische gebieden van de stad omgevormd te worden tot een distributiecentrum, dat bovendien een enorme hoeveelheid vrachtvervoer zal generen en het sluipverkeer door het stadscentrum oncontroleerbaar zal maken”, aldus Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a). Hij verwijst naar het feit dat voor dit project een bos van 4 hectare moet sneuvelen. “We rekenen op Schauvliege om dit dossier tegen te houden en onze regio leefbaar te houden”, aldus Bonte.

Zijn collega Marleen Mertens van Grimbergen deelt dezelfde bezorgdheid. “Als het om een centrum voor internethandel zou gaan dat 7 dagen op 7 actief is, zal het verkeer alleen maar toenemen. En we kreunen nu al onder het sluipverkeer”, zegt ze.

Groen Vilvoorde is erg bezorgd om de plannen die op tafel liggen. “Het is voor ons ondenkbaar dat er opnieuw wordt ingezet op grootschalige logistieke bedrijvigheid, met nog meer verkeer, nog meer overlast en nog meer luchtvervuiling”, zegt Jacques Mevis. “Het terrein aan de oevers van de Darse wordt nu druk gebruikt door vissers en wandelaars, voor een picknick of een barbecue, of voor waterrecreatie. Het is een groene verbinding tussen de stad en het natuurgebied De Dorent en biedt zoveel meer mogelijkheden: als groen- en recreatiegebied en voor de ontwikkeling van duurzame en creatieve energieprojecten.” Minister Schauvliege moet voor 11 september een beslissing nemen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise