Cafés Luminor en Eldorado beschermd als monument

VolkscafĂ© Luminor op de Grote Markt in Vilvoorde en cafĂ© met danszaal Eldorado in Humbeek zijn voorlopig beschermd als monument. Het gaat zowel om de gevel als het interieur. “Het is goed dat dergelijke cafĂ©s niet meer kunnen verdwijnen”, reageert de eigenaar van de Luminor. Minister-president Geert Bourgeois beslist binnen negen maanden over de definitieve bescherming.

“Deze cafĂ©s bieden een beeld van de geschiedenis van de bouw van burgerlijke cafĂ©s in Vlaanderen”, legt Bourgeois, die ook bevoegd is voor onroerend erfgoed, uit. “De gebouwen dateren uit de negentiende en twintigste eeuw terwijl de interieurs uit de jaren 1920 dateren. Het is uitzonderlijk dat de bijna 100 jaar oude cafĂ©-interieurs bewaard bleven. Samen vormen ze een mooie staalkaart van de vrijetijdsbesteding in de Vlaamse rand.”

Het gebouw van de Luminor doet al 100 jaar dienst als café. Tijdens het interbellum is een art-decopui met glas-in-lood aangebracht in de negentiend-eeuwse gevel. Het interieur is ingericht met gefineerde lambriseringen met inlegwerk, banken, spiegels en een toog met glazenkast. Zelfs de tafeltjes zijn speciaal voor het café gemaakt. Zij zijn ingelegd zoals de toog en de lambrisering en werden als interieurelement mee opgenomen in de bescherming.

“Als eigenaar had ik in het begin een beetje een dubbel gevoel”, zegt eigenaar Daniel De Koker. “Ik wist niet goed wat dit zou meebrengen. Nu sta ik er positief tegenover. Ik ben zelf sinds mijn jeugdjaren in de bierwereld opgegroeid. Het is fijn dat zulle zaken beschermd worden en niet helemaal kunnen verdwijnen. Dit is dus een meerwaarde al besef ik dat er enkele verplichtingen bij komen kijken. Eventuele veranderingen zullen steeds in samenspraak moeten gebeuren. Ik heb alleszins wel de bedoeling om het cafĂ© te behouden.”

Uitbaatster Iris De Smedt ziet het eveneens zitten. “Dit is een goede zaak voor de uitstraling van De Luminor. Het is een typisch volkscafeetje dat nu nog wel wat extra volk zal lokken, zeker nu de heraanleg van de Grote Markt bijna voltooid is.”

Ook (privé-)café Eldorado en de bijhorende danszaal in de Kerkstraat in Humbeek worden voorlopig beschermd. Een juwelier liet gebouw omstreeks 1905 bouwen. In 1927 richtte architect Jean De Roy uit Merchtem het café en de danszaal opnieuw in. Het café kreeg een inrichting in pakketbootstijl terwijl voor de danszaal de zwierige beaux-artsstijl is gebruikt.

Na de voorlopige bescherming organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente. Binnen een periode van negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise