Omzetting woonuitbreidingsgebieden verdeelt

 

De omzetting van woonuitbreidingsgebieden naar open ruimte verdeelt de gemeente(raad). Groen, gesteund door sp.a, en CD&V zijn voor; Open Vld en oppositiepartij N-VA tegen. Zij vragen dat de beslissing, die nu donderdag op de agenda van de gemeenteraad staat, wordt uitgesteld.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Herbestemming open ruimte’ bevat vier deelgebieden: Kerkeveld, Kruisstraat, Lang Blok en Ten Doorn. Het gaat in totaal over 41,55ha. “Er is absoluut geen noodzaak om dit nu snel te doen”, zegt N-VA afdelingsvoorzitter Philip Roosen. Zijn partij berekende dat dit de gemeente liefst 3,2 miljoen euro aan planschade gaat kosten. “We willen het groen in onze gemeente zoveel als mogelijk behouden. Maar er is momenteel geen nood aan bouwgrond en er is te veel onzekerheid.”

Intussen is er wel al een burgercomité dat een steuncampagne vóór de omzetting gelanceerd heeft. Ze hebben al 735 handtekeningen verzameld. “Het is een voorstel dat getuigt van een toekomstvisie en een positief beleid voor het welzijn van alle inwoners want de open ruimte staat zwaar onder druk”, zegt Ingrid De Weerdt. “Het gaat hier om het behoud van het landelijk karakter van Beigem en Humbeek waarbij een stuk waardevolle natuur met zijn mooie wandelingen al dan niet gevrijwaard wordt. Uit de woonbehoeftestudie blijkt dat er momenteel nog ongeveer 1000 onbenutte kavels in Grimbergen beschikbaar zijn, ruim voldoende om te beantwoorden aan de vraag in de komende jaren. Volgens dezelfde studie zijn deze woonuitbreidingsgebieden op lange termijn ook niet nodig.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise