“Jongeren laten stilstaan bij ‘de dingen des levens’”

 

Pater Karel Stautemas, die onlangs nog afscheid nam als pastoor in Merchtem, heeft niet lang stilgezeten. Hij start vanuit de abdij van Grimbergen met een unieke jongerenwerking. “We willen jongeren tussen de 16 en de 30 jaar tijdens een pelgrimstocht in het buitenland laten stilstaan bij ‘de dinges des levens’”, zegt Stautemas. “Om het project écht te lanceren organiseren we eerst begin april al een tentenkamp voor jongeren in de abdijtuin. “Iedereen is welkom. Ze mogen zelfs ongelovig zijn…”

Norbertijn Karel Stautemas was als pastoor van Merchtem al bezig met het organiseren van pelgrimstochten voor jongeren. “Sinds 2014 heb ik er een viertal georganiseerd. Op de laatste in Normandië waren we zelfs met 24.”

Nu hij teruggekeerd is naar de abdij van Grimbergen wil hij de draad terug oppikken. “Het zou jammer zijn dat dit verloren gaat want ik vind het een meerwaarde voor de maatschappij. We gaan het concept echter uitbreiden en ook beter structureren. Met ruggensteun van de abdij want er komt heel wat bij kijken, ook financieel. Onze vzw ‘Quid Nunc Viator’ gaat sponsors zoeken zodat we jongeren aan een betaalbare prijs kunnen laten deelnemen. Ik krijg hulp van een tiental mensen die elk een meerwaarde bieden.”

Daarbij onder meer Bart Van Humbeeck. “Ik ken pater Karel al van toen ik groepsleider was bij de scouts en hij er aalmoezenier was. Vanuit dat jeugdengagement wil ik ook nu nog verder mee aan deze kar blijven trekken. Ik zal onder meer de pelgrimstocht naar Schotland in goede banen leiden.”

“We gaan in de zomer ook naar Bourgondië waar we een stukje van de route naar Compostela volgen en volgend jaar zelfs naar Palestina”, vervolgt Stautemas. “Afhankelijk van de bestemming zijn we 7 à 10 dagen onderweg. De tocht is altijd ‘in functie van’. We gaan dus zoveel mogelijk langs bestaande pelgrimswegen. En ik heb ook al ondervonden dat het wel een meerwaarde is voor de jongeren dat ik er bij ben in mijn wit kleed. In de zin van: ‘We hebben toch een echte pater mee (lacht)’.”

Bedoeling van de tocht is dat de jongeren stilstaan bij zichzelf en hoe ze hun leven verder willen invullen. “Dat wordt geregeld doorspekt met een stuk tekst: iets uit het evangelie of een verhaal van Fransiscus van Assisi. We zijn geen reisbureau maar willen op een alternatieve manier jongeren iets laten beleven op unieke plaatsen en tegelijk ook inhoudelijk iets meegeven. Dat mag gerust plezant zijn maar met respect voor ieders zijn. Waarbij ze ook kunnen spreken over zichzelf zonder dat ze schrik hebben dat het buiten de groep terechtkomt. Alles gebeurt in vertrouwen. We zijn ook open-minded. Jongeren die niet gelovig zijn, zijn ook welkom. Maar uiteraard gebeurt alles vanuit een christelijke insteek.”

“Wat we ook doen tijdens de tocht is stiltes opbouwen. We beginnen met een minuut stilte wat dan al moeilijk is. En op het eind van de week zit je aan drie kwartier. Dan vragen sommigen waarom het al gedaan is. Waarom? In stilte zie je zoveel meer rondom uzelf. Anders wordt er alleen maar getaterd en gaat er zoveel verloren. Ook dat maakt deel uit van het proces.”

De aftrap wordt gegeven met een uniek tentenkamp begin april rond de abdij. “Dat zijn vier dagen met een kennismakingsdag, een tocht in de groene gordel rond de abdij, een bezoek aan de ‘vierde wereld’ in Brussel, en tenslotte een dag waarop ze het abdijleven kunnen meebeleven. Het uiteindelijke doel is dat ze zich de vraag ‘quid nunc viator’ (En wat nu pelgrim?, red.) gaan stellen, refererend naar de richting die zij dus met hun leven uit willen.”

www.quidnuncviator.be

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise