Turkse gemeenschap begrijpt commotie niet

 

De verhuizing van het Turks gemeenschapscentrum van de Villegasstraat naar de Grimbergsesteenweg stuit op heel wat protest. Er kwamen ruim honderd bezwaarschriften binnen tegen plannen. “Het project is te groot en bijgevolg nefast voor de mobiliteit en beschikbare parkeergelegenheid die nu al problematisch is in het centrum”, klinkt het. De vzw Hicret countert alle bezwaren en zegt dat er geen enkele grond is voor dergelijke ongerustheid. Het college buigt zich deze maand over de bestemmingswijziging.

De Turkse gemeenschap Hicret huist al jaren in de Villegasstraat, maar zit daar te krap. Daarom werd in het voorjaar de voormalige winkel ‘De Gedekte Tafel’ langs de Grimbergsesteenweg aangekocht. Er moet nu een bestemmingswijziging komen waarover het gemeentebestuur zich nog over moet buigen. Intussen zijn wel meer dan 100 bezwaarschriften binnengekomen tegen de plannen.

De vzw Hicret begrijpt de commotie niet. “We verhuizen gewoon van ene locatie naar de andere omdat we daar zeer weinig plaats hadden en ook omdat we daar nog altijd huurden. Nu zijn we tenminste eigenaar”, reageert woordvoerder Halil Koca. “We gaan daar hetzelfde doen als in ons lokaal in de Villegasstraat. Het wordt een onmoetingsplaats voor volwassenen, mensen die ‘s avonds met elkaar een babbeltje komen slaan en een koffie drinken. Daarnaast zal er in de week ook huiswerkbegeleiding zijn voor kinderen en in het weekend lessen Turks, Nederlands en godsdienst.”

De parkeerproblematiek is een loos argument vindt Koca. “Vroeger was er daar ook een winkel waar iedereen met de auto naartoe kwam. Ik zie niet waarom er dan nu opeens een parkeerprobleem zou zijn voor de andere handelszaken. Onze activiteiten concentreren zich bovendien vooral ‘s avonds. Dan zijn de winkels sowieso toch al dicht?”

“Wij hebben een hondertal leden. Maar die zijn ook nooit tegelijk aanwezig. Vele van hen zijn ook passief lid, betalen hun lidkaart en komen amper één of twee keer per jaar. Ook de vrees voor expansie is ongegrond. Wij heten niet voor niks ‘Hicret Strombeek-Bever’. We gaan niemand weigeren uit Vilvoorde of Brussel maar zijn echt puur lokaal georiënteerd.”

Ook over de godsdienstlessen wil Koca klaarheid scheppen. “We brengen onze kinderen de basiselementen van de islam bij. Wij moeten ook niet weten van fundamentalisten of terroristen. Daarom is het belangrijk dat onze kinderen hun godsdienst goed kennen zodat ze niet vatbaar zijn voor ‘slechte’ interpretaties.”

Oppositiepartij Vernieuwing is mee de grote roerganger achter de vele bezwaarschriften. Zij zien vooral de locatie én de omvang van het project niet zitten. “In het pand worden onder meer vijf klaslokalen en een gebedsplaats voorzien, over een totale oppervlakte van 988 m2”, zegt gemeenteraadslid Karlijne Van Bree. “Dit zal grote problemen meebrengen op vlak van parkeergelegenheid in de buurt. Bovendien valt te vrezen dat dit cultuurcentrum de integratie eerder in de weg zal staan dan bevorderen.”

“Het is afwachten wat het gaat worden maar dit boezemt ons toch veel angst in. Vooral de parkeerproblematiek is iets waar we wakker van liggen”, zegt Patrick Van de Putte die een slagerij aan de overkant van het pand in kwestie uitbaat. “We hebben niet alleen klanten uit het dorp maar mensen komen ook vanuit Meise en Vilvoorde speciaal naar hier gereden. Als die dan geen parkeerplaats vinden, is dat nefast voor onze zaak.”

Schepen van Gelijke Kansen Paul Hermans (CD&V) is niet te spreken over de hetze die wordt gecreëerd. “Het aantal bezwaarschriften is te relativeren gezien het een georchestreerde politieke actie betreft waarbij steeds dezelfde bezwaren worden opgesomd op een voorgedrukt formulier”, stelt hij onomwonden. “Het is alvast bedenkelijk dat plaatselijke politici een model bezwaarschrift bus aan bus posten én mensen persoonlijk aanspreken om de verhuis van het centrum te voorkomen.

Zelf ben ik van oordeel dat de grens rond laster en discriminatie wordt overschreden tegenover onze plaatselijke Grimbergse inwoners met een Turkse achtergrond. Dit is ten zeerste te betreuren want deze gemeenschap heeft in het verleden steeds op een verrijkende wijze meegewerkt met acties opgezet door het gemeentebestuur.”

“Wat betreft het verlenen van de benodigde vergunning zelf zal het college – net als voor elk bouwdossier trouwens – enkel rekening mogen houden met bezwaren van stedenbouwkundige aard als deze gegrond blijken te zijn.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise