“Riolering over liefst 16 meter ingezakt”

 

Het herstel van de wegverzakking op de Eppegemsesteenweg blijkt een ingrijpender karwei dan eerst gedacht. Intussen werd namelijk vastgesteld dat de hoofdriolering er over een lengte van liefst 16 meter is ingezakt. Daardoor zal de belangrijke verbindingsweg tussen de Verbrande Brug en Zemst minstens tot het weekend van 10 september helemaal afgesloten blijven.

De Eppegemsesteenweg is tussen de Cokeriestraat en de Gaston Devoswijk al een hele poos gedeeltelijk afgesloten nadat een verzakking van het wegdek was vastgesteld.

Vorige week werd gestart met het herstel maar dat blijkt heel wat meer voeten in de aarde te hebben dan eerst voorzien. “Al snel was duidelijk dat de oorzaak ligt bij de hoofdriolering die is ingezakt”, legt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld) uit. “In de betonnen rioolwand zitten grote gaten en barsten. Dit heeft geleid tot een onderspoeling en verzakking van het wegdek. Maar nu blijkt intussen dat dit over een afstand van zeker 16 meter het geval is. De aannemer heeft bijkomend materiaal moeten laten aanrukken. Er zal nog een ganse week water moeten weggepompt worden om het waterpeil naar beneden te halen.”

Volgende week zouden dan de herstellingswerken worden uitgevoerd en nieuwe rioleringsbuizen worden geplaatst. “In de week van 5 september kunnen dan de asfaltering worden uitgevoerd. Als alles normaal verloopt en de weersomstandigheden meezitten zou de rijbaan tegen het weekend van 10 en 11september terug kunnen opengaan. Aangezien het hier toch gaat om een belangrijke verbindingsweg hebben we er bij de aannemer op aangedrongen dat alles op alles wordt gezet. Maar er wordt sowieso wel al goed doorgewerkt.”

Naar de oorzaak van de breuk in de riolering is het nog gissen. “Dat is nog verder te onderzoeken. Eerst focussen we ons op een zo snel mogelijk herstel. Mogelijk ligt de oorzaak bij de verbeteringswerken aan het wegdek van een paar jaar geleden, of was er al eerder een probleem. Ook het materiaal dat men gebruikt heeft, kan een mogelijke factor zijn.”

Voorlopig moet er dus blijvend stevig omgereden worden tussen de Verbrande Brug en Eppegem. De omleiding loopt over de industriezone Cargovil en dan langs de Brusselsesteenweg richting Zemst. Fietsers en voetgangers kunnen langs één kant van de werken wel voorbij.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise