Toerisme en ondernemersloket vervangen streekproductenwinkel

Het gemeentebestuur van Grimbergen gaat de komende maanden werken aan een nieuwe toegankelijke loketruimte voor toerisme, gemeentewinkel en economie.

Daarvoor zal de benedenverdieping van het gebouw op de hoek van de Prinsenstraat en Pastoor Woutersstraat gebruikt worden. Afgelopen vrijdag sloot daar de streekproductenwinkel definitief de deuren.

Het schepencollege heeft nu beslist om de vrijgekomen ruimte te benutten voor een nieuwe onthaalruimte met diverse functies. De publieksdiensten toerisme, gemeentewinkel en het economieloket die zich nu op de gelijkvloerse verdieping in de Prinsenstraat bevinden zullen naar de benedenverdieping verhuizen.

Op die manier worden de loketten van deze drie diensten toegankelijker. Nu moeten bezoekers namelijk nog enkele trappen overbruggen vooraleer ze aan het loket zijn.

“De huidige locatie van de toeristische dienst is niet zo gemakkelijk bereikbaar voor rolstoelgebruikers of voor mensen die slecht te been zijn”, zegt schepen van Toerisme Tom Gaudaen (Open Vld). “Door het toeristisch loket naar beneden te verhuizen willen we deze zo toegankelijk mogelijk maken. Daarnaast willen we van de gemeentewinkel een echt uithangbord maken, waar inwoners en toeristen welkom zijn voor allerlei info. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om een budgetmeter en een digitaal toeristisch infobord te plaatsen, zodat we nog meer mensen bereiken.”

“Met meer dan 450 zelfstandigen die over de 1.500 mensen tewerkstellen is er wel degelijk nood aan een centraal punt voor onze ondernemers”, gaat schepen van Lokale Economie Kevin Vlemninck. “De problemen bij onze ondernemers zijn zeer divers. Daar willen we met een apart ondernemersloket een antwoord op bieden.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise