Subsidies voor Den Diepen Boomgaard

De sociale werkplaats Den Diepen Boomgaard in Grimbergen heeft 21.020 euro gekregen van de provincie Vlaams-Brabant. Dat geld gaat naar de aankoop van een tractor en een klepelmaaier. Den Diepen Boomgaard had nieuw materiaal nodig door de uitbreiding in oppervlakte die voor extra personeel zorgde.

De provincie Vlaams-Brabant geeft dit jaar 329.940 euro aan achttien sociale economieprojecten. Een van die projecten is Den Diepen Boomgaard in Grimbergen.

“Sociale economiebedrijven die mensen uit kansengroepen tewerkstellen of hun integratie in de maatschappij bevorderen, kunnen rekenen op onze steun”, liet Marc Florquin, gedeputeerde voor economie, weten. “Zij streven immers niet zozeer naar financiële, maar wel naar maatschappelijke winst.”

Den Diepen Boomgaard ontving 21.020 euro. “Dat bedrag hebben we gebruikt om een klepelmaaier en een tractor aan te kopen”, zegt coördinator Sara Heyvaert.

“Dat materieel hebben we nodig omdat we onlangs een tweede perceel aankochten. De tractor en de klepelmaaier zullen gebruikt worden om dat perceel te bewerken. De uitbreiding van de tuinafdeling en de compostsite heeft ervoor gezorgd dat we het voorbije jaar drie extra werknemers moesten aanwerven. Kort voordien werd onze ploeg ook al met zeven andere personeelsleden versterkt.”

Voorts kregen ook sociale economieprojecten uit Overijse, Vilvoorde en Zaventem financiële steun van de provincie.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise