'Geuroverlast asfaltcentrale door nieuwe productiemethode'

Het laatste woord over de asfaltcentrale op de Westvaartdijk is nog niet gezegd. Na de tientallen klachten van bewoners over geurhinder, is nog steeds niet duidelijk waar de oorzaak ligt. Volgens de gemeente is er sprake van een nieuwe productiemethode die nog niet op punt zou staan. Bij de asfaltfabriek zelf weerlegt m’n deze these. “We wachten nog op de uitkomst van het onderzoek.”

Een tweetal weken geleden stond de telefoon van de gemeentelijke milieudienst en van de lokale politie roodgloeiend door oproepen van bewoners van de wijk Borgt. De bewoners kloegen over sterke geurhinder. De geur was zelfs dermate doordringend dat omwonenden gedwongen waren ramen en deuren gesloten te houden. Met zakdoeken voor hun neus en mond probeerden ze om de irritatie en prikkeling tegen te gaan die door het inademen van de lucht werd veroorzaakt.

De gemeente besliste daarop om Afdeling Milieu-inspectie van de Vlaamse Overheid in te schakelen. “De milieu-inspectie kwam van 28 september tot 2 oktober elke dag ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en stelde vervolgens een proces–verbaal op”, legt burgemeester Marleen Mertens (CD&V) uit. “Daarin wordt de asfaltcentrale aangemaand om onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de geuroverlast te beëindigen en om de specificaties van de milieuvergunning na te leven. “

Volgens de gemeente is er sprake van een nieuw productieprocédé dat voor de hinder zorgt. “De firma heeft dit ook erkend en gaat er een mouw aan passen. Zij zullen deze manier van produceren niet meer toepassen zolang er geen duidelijkheid is. De gemeente gaat intussen de situatie nauwlettend in de gaten houden…”

Bij de asfaltfabriek zelf hoort men het in Keulen donderen als we hen hiermee confronteren. “Het is absoluut niet zo dat wij een nieuwe productiemethode hanteren”, zegt zaakvoerder Carl Van den Eynde. “Wij blijven bij onze eerdere uitspraken. Het is intussen wachten op de resultaten van onafhankelijke onderzoeken die nu nog lopen. Binnen een tweetal weken verwacht ik die.”

De man houdt zelfs de optie open dat de hinder afkomstig zou zijn van elders in de industriezone aan de Westvaartdijk…”Geur is een subjectief gegeven. Wij hebben de grootste schouw, ‘dus het zal wel van hen komen…’ Als blijkt dat wij toch de oorzaak zijn zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar laat ons eerst het onderzoek afwachten.”

Intussen is de geurhinder sinds een week wel verdwenen.Volgens buurtbewoner Johan De Clerck is dat niet toevallig. “Ze hebben toch wat schrik gekregen na het pv van de Milieu-inspectie. Het is het duidelijk dat de fabriek grote hoeveelheden gerecycleerd asfalt – een goedkope grondstof – heeft verwerkt en dat daar de oorzaak ligt. De installatie is daar niet op voorzien, toch niet zonder hinderlijke uitstoot te produceren. We wachten nu af wat ze gaan doen. Ofwel stoppen ze met de verwerking van gerecycleerd asfalt ofwel passen ze hun installatie aan.”

Enkele inwoners vroegen de gemeente om de activiteiten van het bedrijf te laten stilleggen. Maar dat blijkt voorlopig te riskant omdat er mogelijk grote schade-eisen zouden volgen indien de sluiting onterecht blijkt.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise