“Strombeek terug aantrekkelijker maken”

Strombeek-Bever ondergaat vanaf eind volgend jaar een totale metamofose. Er zal een hele poos geen doorkomen aan zijn. Aquafin start enerzijds een nieuwe fase van de werken aan het rioleringstelsel.

Aangezien de betrokken straten en pleinen opgebroken worden, wil het gemeentebestuur van Grimbergen van de gelegenheid gebruik maken om ze meteen herin te richten. Het uiteindelijke doel is de gemeente terug aantrekkelijker te maken.

Eind volgend jaar start Aquafin met een nieuwe fase van de werken aan het rioleringstelsel in Strombeek-Bever. Een tweetal jaren geleden werden deze werken al in de Ringlaan afgerond. “Bedoeling is dat nu in een volgende fase de rioleringen van de Kloosterstraat, het Sint-Amandsplein, de Wemmelsestraat, het Gemeenteplein en de Jan Mulsstraat aangepakt worden”, legt burgemeester Marleen Mertens (CD&V) uit. “Onder het Sint-Amandsplein en het Gemeenteplein zullen er bovendien ook bufferbekkens komen om wateroverlast tegen te gaan.”

Aangezien de betrokken straten en pleinen opgebroken worden, wil het gemeentebestuur van de gelegenheid gebruik maken om de ondergrondse leidingen te vervangen en ze meteen ook herin te richten. “Op die manier vermijden we dat ze een tweede maal opgebroken zouden moeten worden.”

Aan Aquafin werd dan ook gevraagd om te wachten met de werken zodat de gemeente zelf een firma kon aan tellen voor het ontwerp en de uitvoering van de verfraaiing van de straten.

“De precieze timing van de werken zal pas later duidelijk worden, maar waarschijnlijk starten de eerste werken aan de nutsleidingen al in het najaar van 2016. In de Meisestraat en de Poststraat zal de gemeente zelf investeren in gelijksoortige werken aan het rioleringsstelsel. Die rioleringswerken, voorafgegaan door de werken van de nutsmaatschappijen, worden voorzien vanaf het najaar van 2016.”

Het gemeentebestuur van Grimbergen heeft de voorbije jaren samen met het studiebureau Starzak Strebicki gewerkt aan een masterplan voor Strombeek-Bever.

“Bedoeling van dit masterplan is om de gemeente terug aantrekkelijker te maken en de troeven van Strombeek-Bever maximaal uit te spelen. Wanneer de straten en pleinen na de rioleringswerken bovengronds opnieuw worden aangelegd, zal hiermee rekening gehouden worden. Elke straat zal ingericht worden in overeenstemming met haar functie binnen het circulatieplan voor Strombeek-Bever. Ook de bewoners hadden hierin hun inbreng. Al deze ingrepen moeten ervoor zorgen dat samenleven hier nog fijner wordt.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise