Kindkracht ondersteunt kwetsbare kinderen

Twintig organisaties die zich inzetten voor jonge kinderen uit kwetsbare gezinnen, hebben de handen in elkaar geslagen en werken samen met het OCMW aan het Grimbergse project ‘Kindkracht’.

“Met het project wordt steun voorzien bij leer- en taalachterstand. We zetten de ouders ook op weg bij het in orde brengen van documenten of financiĂ«le vragen”, legt OCMW-voorzitter Trui Olbrechts (CD&V) uit.

“Door deze ondersteuning bij het zoeken van een geschikte woning, school, administratieve diensten, krijgen deze gezinnen meer mogelijkheden om zich toe te leggen op hun kinderen. 80% van deze kinderen zijn dan ook jonger dan 12 jaar.”

De meewerkende organisaties gaan actief op zoek naar alternatieven.

“En met succes want tijdens de eerste maanden van dit project konden we al 103 kinderen uit kwetsbare gezinnen extra begeleiden en ondersteunen. Onder meer de scholen en centra voor leerlingenbegeleiding konden zo aan 21 kindjes extra hulp bieden. Door de prachtige samenwerking met de vzw Feestvarken genoten 37 Grimbergse kinderen die met armoede kampen, van een fijne verjaardag met een mooi verjaardagsgeschenk. 51 kinderen uit kwetsbare gezinnen kregen ook de kans om zich uit te leven in evenementen zoals de kinderhoogdag, de sinterklaashappening of een danscursus.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise