'Asbest in stelplaats Grimbergen geen risico voor omgeving'

De aangetroffen asbest op de stelplaats in Grimbergen doet vragen rijzen omtrent de veiligheid. Volgens vakbondsafgevaardigde Bart Moortgat (BBTK-ABVV) werden onvoldoende maatregelen genomen om de site af te schermen. Zowel de werfleider als De Lijn betwisten dat echter. “Omwonenden, pendelaars en werknemers kunnen op beide oren slapen”, klinkt het. Gisteren gingen de werkzaamheden om het asbest te verwijderen van start. Die zullen drie weken duren.

Op 23 mei kwam de melding dat er asbest gevonden was tijdens de grote werken op de stelplaats van De Lijn aan de Brusselsesteenweg. Er werden meteen de nodige maatregelen getroffen. Bart Moortgat, bestuurslid van Sp.a Grimbergen en vakbondsafgevaardigde van BBTK-ABVV, maakt zich desondanks grote zorgen over de gezondheid van de omwonenden, pendelaars én werknemers van De Lijn.

“Men wist zogezegd dat er asbest aanwezig was op de site, maar niet op de plaats waar het uiteindelijk werd gevonden. Dit is ontoelaatbaar”, stelt hij. “Ieder bedrijf is verplicht om een asbestinventaris op te maken ter bescherming van de werknemers. Op de dag dat het asbest werd ontdekt was het gebouw al afgebroken en was men bezig met het opruimen van de site. Dat wil zeggen dat gedurende meer dan twee weken is gewerkt zonder enige voorzorgsmaatregelen te nemen…”

Volgens Moortgat is wie zich in de omgeving bevond gedurende al die tijd blootgesteld aan asbeststof. “Zeker omdat er veel wind was en het stof metershoog de lucht in vloog. De ‘besmette’ plekken zijn dan wel afgeschermd met plastic maar door de wind waait het stof er nog steeds onder door. Eigenlijk zou de site moeten beneveld worden.”

Volgens De Lijn en werfleider Kenny Beyers werd echter wel degelijk het nodige gedaan. “Het is normaal dat omwonenden zich vragen stellen maar er is totaal geen risico”, legt hij uit. “Anders zou ik hier ook niet rondlopen. Niemand moet zich zorgen maken. Alles gebeurt volgens de regels van de kunst.”

De ongebonden asbest zaten in de warmtekokers van de betonnen vloerplaat. “Enkel als die materialen gebroken worden is er gevaar want dan ontsnappen de asbestvezels. Dit was inderdaad door niemand geweten en stond ook niet in de asbestinventaris. Zodra we dit hebben vastgesteld zijn we meteen met de afbraakwerken gestopt en alles werd meteen professioneel afgedekt. Het risico was dan ook miniem voor de werknemers.”

Sinds gisteren is een gespecialiseerde firma aan de slag om de asbestmaterialen op te ruimen. Dat gebeurt minutieus. “Er wordt telkens een plastic ‘tent’ over de ‘besmette’ locatie geplaatst die in onderdruk wordt gezet. Dan pas begint men met de afbraak van het materiaal die opgeslagen worden in containers. Die worden eveneens hermetisch afgesloten en daarna pas afgevoerd. Zodra dat gebeurd is, worden nieuwe metingen uitgevoerd en gaat men over tot de volgende locatie.”

Een tijdrovend werkje dat zowat drie weken in beslag zal nemen. “Intussen gaan we verder met de sanering van de site waar de oude pompstations zich bevonden. Pas nadat de gespecialiseerde firma haar werk heeft gedaan gaan we verder met het verwijderen van de funderingen.”

Jean-Paul Baudewijn (64) en zijn vriend François (65) nemen elke dag de bus aan de stelplaats. De Vilvoordenaars werken als vrijwilliger bij vzw De Raster. “Wij weten van niks”, schrikken ze op op hun bankje als ze over de asbestproblematiek horen. “Ligt daar asbest? Als dat tot hier kan waaien, moeten ze er snel iets aan doen…”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise