Laatste stukje bos verdwijnt

Het laatste stukje bos van Strombeek-Bever verdwijnt. Dat ligt sinds de jaren 70 op bouwgrond, waardoor het schepencollege een verkaveling er niet kon weigeren. Daarmee verdwijnt ook de buffer tussen de Brusselse ring en Strombeek-Bever. Oppositiepartij Vernieuwing gaat in beroep bij de provinciegouverneur.

 

In november geraakte plots bekend dat projectontwikkelaar All projects & Developments uit Gooik plannen had om een stuk bos aan de Oude Mechelsestraat en het Dorekesveld in Strombeek-Bever te verkavelen. Dat bosgebied is echter de laatste buffer tussen de Brusselse ring en de woonzones van de deelgemeente van Grimbergen. Oppositielid Bart Laeremans (Vernieuwing) trok toen aan de alarmbel en ook het schepencollege bleek niet echt een voorstander van de komst van de veertien woningen. Maar nu heeft de gemeente plots toch groen licht gegeven voor het project, dat echter wel wat moet inbinden.

“We konden niet anders dan onze toestemming te geven”, zegt schepen van Leefmilieu Eddie Boelens (Groen). “Het bosgebied ligt namelijk op bouwgrond, waardoor we de verkaveling niet konden weigeren. Deden we dat wel, dan zouden we planschade ter waarde van 250 euro per vierkante meter moeten betalen.”

Het bosgebied is 50 are groot, dus dat zou de gemeente 1,25 miljoen euro gekost hebben. “Dat was uiteraard onhaalbaar”, aldus nog Boelens. “Toch hebben we als gemeente ervoor gezorgd dat er geen veertien maar slechts tien woningen mogen komen. Daardoor blijft een stukje bos langs de Brusselse ring toch behouden. Ondertussen gaf de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar ook zijn goedkeuring voor dit project. Ik betreur dat het bos grotendeels moet verdwijnen, maar we kunnen echt niet anders. We hebben zelfs de kabinetten van ministers Schauvliege en Weyts gevraagd om het bosje te redden, maar die schoven de hete aardappel naar ons door.”

Oppositielid Bart Laeremans (Vernieuwing) tekende inmiddels beroep aan bij de provinciegouverneur. “Het is onbegrijpelijk dat de gemeente dit toelaat”, klinkt het. “Het schepencollege stelt in haar advies dat de nieuwe woningen blootgesteld zullen worden aan lawaaihinder van de Brusselse ring en dat dit nefast kan zijn voor hun gezondheid. Toch keurt men het goed. Er werd nooit onderzocht hoe belangrijk dit bos is. Bovendien werd het Agentschap Wegen en Verkeer niet geraadpleegd terwijl de Brusselse ring verbreed zal worden, waardoor de huizen nog dichter bij de snelweg zullen staan. Ik denk dat dit alles ervoor moet zorgen dat de gouverneur de beslissing van het college vernietigt.”

De projectontwikkelaar kan ook zelf nog in beroep gaan tegen de beslissing van het college om slechts tien woningen toe te staan.

Opvallend is nog dat de landbouwgrond naast het bosje dat moet verdwijnen op termijn wel bos moet worden. “Maar dat zal nog niet voor meteen zijn”, zegt schepen Eddie Boelens. “Eerst moet de landbouwer er vertrekken. Dit alles maakt het verhaal nog wat absurder.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise