Klokken luiden tegen dreigende vliegtuigconcentratie

Het gemeentebestuur van Grimbergen ondersteunt een ruimere oproep om voortaan in de Noordrand elke maandag, iets voor 12 uur ’s middags, de kerkklokken te luiden en vond gehoor bij de kerkbesturen. Grimbergen uit hiermee haar ongerustheid over een mogelijke verdere concentratie van de vluchten boven haar grondgebied.

“Wij stelden de voorbije maanden al een stijgend aantal vluchten boven ons grondgebied vast en willen dat er een eerlijke spreiding van de vliegtuighinder komt”, legt burgemeester Marleen Mertens (CD&V) uit.

De lawaaihinder veroorzaakt door vluchten vanop de nationale luchthaven te Zaventem zorgt al jaren voor wrevel in de regio. De afgelopen jaren werden de vliegroutes al meermaals hertekend en werd gepoogd om door spreidingsplannen tot een eerlijke verdeling van de lawaaihinder te komen.

Eerder dit jaar trad het zoveelste spreidingsplan in werking, het zogenaamde plan Wathelet. Hierdoor kregen bepaalde gemeentes uit het Brussels geweest meer vluchten boven hun grondgebied. Dit leidde tot groot ongenoegen van de bewoners daar, die protest aantekenden en naar de rechtbank stapten.

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel oordeelt nu dat de zogenaamde kanaalroute en de bocht naar links boven Etterbeek en Watermaal-Bosvoorde geschrapt moeten worden. De federale regering heeft drie maanden om het plan aan te passen, zoniet moet ze een dwangsom betalen. Grimbergen vreest dat de gemeente hierdoor nog meer vlieglawaai zal te verwerken krijgen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise