Studenten leren scholen beter snoezelen

Eleija Wauters uit Grimbergen en Sophie De Grève, studenten Orthopedagogie aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB), vergeleken in het kader van hun bachelorproef de theorie en praktijk rond snoezelen. Ze goten hun bevindingen in een handige informatiebrochure.

Voor hun onderzoek trokken Eleija en Sophie naar Ter Bank in Heverlee, een school voor buitengewoon onderwijs met een eigen snoezelruimte. Snoezelen, ook wel zintuigactivering genoemd, is een activiteit die aangeboden wordt aan mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking of gevorderde dementie.

Ze hebben toegang tot een ingerichte snoezelruimte die hun zintuigen prikkelt door middel van gedempt licht, zachte muziek, geuren en relaxerend meubilair.

‘Snoezelen biedt de kans om op een andere manier met een kind met een handicap te communiceren’, vertelt Eleija. ‘Door te snoezelen kan je een warme relatie opbouwen en de ontwikkeling van het kind positief beïnvloeden.’

Geen dure speeltuin

Uit ervaring hadden de opvoedsters in spe gemerkt dat er in instellingen of scholen niet altijd even efficiënt wordt omgesprongen met snoezelen. ‘Het is niet de bedoeling dat de snoezelruimte een dure speeltuin wordt’, zegt Eleija.

Daarom onderzochten de studenten, na het uitwerken van een literatuurstudie, door middel van observaties hoe de theorie wordt toegepast in de praktijk. ‘De observaties vonden plaats in een kleuterklas en in een klas uit het secundair’, vertelt Eleija.

‘Daarnaast interviewden we ook de leerkrachten om meer te weten te komen over hun theoretische inzichten en de praktische invulling ervan.’

Handvaten

Eleija en Sophie namen de resultaten en bevindingen van hun literatuurstudie, observaties en interviews op in een gestructureerde informatiebrochure. In deze brochure verwerkten ze een aantal handvaten die leerkrachten en therapeuten kunnen gebruiken bij het snoezelen.

Zo kunnen de leerkrachten of begeleiders bijvoorbeeld een snoezelritueel houden of gebruikmaken van objecten zoals een pop om het snoezelen interactiever te maken.

‘Een meerwaarde van dit project is dat de brochure ontwikkeld werd op maat van de voorziening’, vertelt Eleija. ‘We hopen dan ook dat ze een meerwaarde kan betekenen voor verschillende scholen of instellingen die een snoezelruimte gebruiken.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise