77 jobs bedreigd bij Douwe Egberts

Bij de vestiging van D.E. Master Blenders 1753 in Grimbergen zijn 77 op een totaal van 575 jobs bedreigd. Op de ondernemingsraad is bekendgemaakt dat de directie de structurele weekendproductie zal stopzetten.

Plan is om vanaf september 2014 enkel tijdens de week te draaien. De vakbonden reageren verrast op de omvang van de herstructurering maar plannen voorlopig nog geen acties.

De beslissing zou kunnen leiden tot het collectief ontslag van 13 bedienden en 64 arbeiders.

‘De fabriek in Grimbergen ontsnapt niet aan de noodzaak om zich uiterst competitief op te stellen’, zegt vestigingsdirecteur Christophe Bolsius. ‘Verscheidene acties werden al ondernomen en er worden nieuwe projecten gelanceerd om de kosten van de fabriek te optimaliseren. Maar dat is niet voldoende.’

De loonkosten zorgen ervoor dat de productie in het weekend een hogere kostprijs heeft dan tijdens de week, aldus de directie. ‘We willen alles in het werk stellen om de ontslagen te beperken en geschikte oplossingen te zoeken voor de medewerkers die hun job zouden verliezen.’

Dalende volumes

‘Door de dalende volumes wisten we dat er een herstructurering zat aan te komen’, reageert  ABVV-vakbondssecretaris Baudouin Ferrant. ‘We wisten ook dat ze hierbij in de eerste plaats de weekendploeg zouden viseren. Dat ze de hele weekendproductie zouden opdoeken, hadden we echter niet verwacht.’

Er zijn momenteel volgens Ferrant geen syndicale acties gepland. ‘De directie heeft aangekondigd dat ze zaterdag de weekendploeg zal toespreken om de reden van de beslissing toe te lichten, en dat ze de ploeg daarna terug naar huis zal sturen. Kennelijk om de lont uit het kruitvat te halen, krijgen alle betrokken werknemers een betaald weekend vrijaf.

Mogelijk zullen directie en vakbonden de informatie- en consultatiefase over het collectief ontslag volgende week al opstarten. ‘We zullen tijdens dat overleg het hele plaatje nog eens grondig bekijken en alleszins proberen zoveel mogelijk ontslagen te verhinderen’, aldus nog Ferrant.

D.E. Master Blenders 1753 is in België onder meer bekend door de merken Douwe Egberts, Jacqmotte, Pickwick en Senseo.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise