Ring wordt aangepakt, reacties gemengd

De Vlaamse Regering heeft vandaag de knoop doorgehakt: er komen grote werken om de ellendige files op de Ring rond Brussel te vermijden. Dat is goed nieuws voor wie elke dag de Ring op moet.

Er zijn dan ook heel wat positieve reacties, o.m. van de provincie Vlaams-Brabant, van VOKA, van Touring, … Aan de kant van de milieuactivisten is het enthousiasme veel minder groot.

De kerngedachte van het plan van de Vlaamse Regering is het scheiden van het lokaal en het doorgaand verkeer. Daarom komen er op verschillende plaatsen 3 rijstroken voor doorgaand verkeer en 2 rijstroken voor plaatselijk verkeer. De eerste werken zouden in 2016 al van start kunnen gaan. De hele aanpak van de Ring wordt geraamd op 380 miljoen euro.

Fasen

In een eerste fase zou de zone Zaventem (tussen de aansluitingen met de E40 en de E19) worden aangepakt. Daar liggen al heel wat rijstroken die zouden opgesplitst worden in doorgaand en lokaal verkeer.

Ook het gedeelte tussen de aansluiting met de A12 en de E4O (richting kust) krijgt 3 rijstroken voor doorgaand en 2 voor lokaal verkeer. In het deel tussen E19 en A12 komen er drie rijstroken voor doorgaand verkeer en een rijstrook voor ‘wevend verkeer’.

Hoera en boe

Patroonsorganisatie VOKA, de Brusselse Regering en de provincie Vlaams-Brabant juichen de verbredingsplannen toe.

De uitvoering van de plannen zal de mobiliteit voor werknemers en ondernemers ten goede komen en het fileprobleem helpen oplossen. Aan de kante van de milieu activisten is er veel minder instemmiing: de verbreding van de Ring zal de gezondheid van vele duizenden in Brussel en Brabant schaden vinden o.m. de partij Groen en Greenpeace.