Infoavond over Aquafinwerken in de Borgt

Het gemeentebestuur organiseert op maandag 23 september om 20 uur een infoavond over de grote collectorwerken van Aqaufin die onlangs in de Borgt van start gingen.

Eind juli startten in de Oude Humbeeksesteenweg en de parkzone aan de Jean Deschampsstraat in de Borgt werken aan de Tangebeekcollector. De werken kaderen in het Aquafinproject ‘Optimalisatie Tangebeekcollector’.

De collector is in slechte staat en zal op het grondgebied van Grimbergen en Vilvoorde tussen de Ringlaan en de Fabrieksweg deels gerenoveerd, deels heraangelegd worden. Op het grondgebied van Grimbergen wordt in de Oude Humbeeksesteenweg een nieuwe collectorleiding aangelegd, de bestaande gracht geherprofileerd, een ondergronds bufferbekken voorzien (aan het kruispunt met de Verbindingsweg) en het bestaande overstort (aan het kruispunt met de Fabrieksweg) aangepast. De werken zouden zo’n twee jaar in beslag nemen.

Tijdens de infoavond geven de gemeente, de ontwerper (Grontmij) en de opdrachtgever (Aquafin) een presentatie waarin toegelicht wordt waaruit de werken precies bestaan.

Infoavond: maandag 23 september om 20 uur in de feestzaal van de Borgt, Jozef Vanden Berghestraat 1, 1850 Grimbergen

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise