Grimbergen eist inspraak in bouw nieuw voetbalstadion

De gemeenten Grimbergen en Wemmel eisen in een gezamenlijke mededeling inspraak in het dossier rond de bouw van een nieuw voetbalstadion op parking C van de Heizel in Grimbergen. De federale, Vlaamse en Brusselse regering tekenden daarover een intentieverklaring.

Leefbaarheid voor de inwoners in de buurt heeft voor beiden de hoogste prioriteit. De twee gemeenten willen dat er op vlak van mobiliteit, veiligheid en ordehandhaving de hoogste eisen worden gesteld.

Ook de toenemende overlast door de andere op stapel staande projecten in de regio zoals Uplace, NEO en Just under the Sky moeten in rekening worden gebracht.

Het huidige aantal parkeerplaatsen moet worden behouden. Er zal ook worden toegezien op het behoud van het Vlaamse karakter van de gemeenten.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise