Infomarkt over ruilverkaveling Gooik

In de schuur van het gemeenschapscentrum De Cam in Gooik vindt vrijdag 13 en zaterdag 14 december een infomarkt plaats over de stand van zaken in de ruilverkaveling Gooik.

In april werden de ontwerpplannen al toegelicht tijdens enkele druk bijgewoonde infoavonden.

Aan de hand van de gesprekken en opmerkingen van landbouwers, eigenaars, wandelaars en de lokale overheid werden de plannen intussen verder bijgeschaafd.

Die bijgeschaafde plannen zijn vrijdag en zaterdag te bekijken.

Een definitieve goedkeuring kan pas na een gunstige MER-procedure (Milieu-Effecten Rapport) en na een grootschalig openbaar onderzoek waarbij alle eigenaars en grondgebruikers formeel in kennis worden gesteld. Die fase van de procedure is gepland in 2015.

De infomarkt is toegankelijk op 13 december van 18.30 uur tot 22 uur en op 14 december van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.

Een toelichting van 30 minuten over het project kun je bijwonen op vrijdag om 19 uur, zaterdag om 10.30 uur en 14 uur.

De ontwerpplannen zijn ook hier en hier te raadplegen (pdf).