Overstap Jos Crabbe torpedeert Dilbeekse meerderheid

In Dilbeek dreigt een turbulente periode voor het gemeentebestuur, bestaande uit een coalitie van N-VA, CD&V-DNA! en Groen-sp.a.

Op de gemeenteraad gisteravond maakte raadslid Jos Crabbe bekend dat hij CD&V de rug toekeert en overstapt naar Open VLD. Crabbe werd pas in februari van dit jaar opnieuw gemeenteraadslid, in opvolging van Rita Dedobbeleer. Crabbe zetelt al jaren in de OCMW-raad, en was ook vroeger al gemeenteraadslid, al was dat tot 2012 voor Open VLD. Die partij verliet hij enkele maanden voor de verkiezingen.

De overstap is wel dramatisch voor het gemeentebestuur dat met 18 zetels slechts één zetel op overschot had. Momenteel telt de oppositie met Open VLD (13 zetels) en UF (4 zetels) dus één zetel meer.

“Zijn overstap heeft blijkbaar te maken met de verlegging van een voetweg in privébelang, een punt dat op de agenda van de gemeenteraadszitting stond”, zegt schepen Jef Vanderoost (CD&V-DNA!). “Intern heeft hij daarover nooit zijn bezwaren of zijn bezorgdheid geuit op de fractie- of bestuursvergaderingen, want hij was daar zelden of nooit aanwezig. Wij hebben echter geen zicht op de beloftes die de heer Crabbe vanuit Open VLD heeft gekregen om hem tot deze stap te overtuigen.”

Het is nog niet duidelijk in hoeverre de twee oppositiefracties van plan zijn om samen te werken, al hebben ze gisteravond samen al wel enkele beslissingen tegengehouden en andere doorgedrukt. In de Dilbeekse politiek gold steeds een cordon sanitaire rond de UF-fractie.

Zo drukten Open VLD en UF samen alvast de verlegging door van voetweg 99 en de afschaffing van voetweg 102 in de buurt van de Ketelheidestraat, een punt dat Open VLD aan de agenda had laten toevoegen. Beide voetwegen lopen door een natuurgebied dat in privébezit is van een bestuurslid van OpenVLD. Een eerste poging om de afschaffing en verlegging te bekomen dateert van 2007, maar dat stuitte destijds op veel protest. OpenVLD duwde het dossier toen door de gemeenteraad. Uiteindelijk vernietigde de minister het besluit omdat een algemeen belang niet kon worden aangetoond. De indieners kregen ook ongelijk van de Raad van State.

CD&V-DNA! beraadt zich nog over verdere stappen.

Ook N-VA Dilbeek reageert verrast op het overlopen van Crabbe. “Door het bewust losweken van een meerderheidslid door Open VLD, is er geen politieke meerderheid meer in Dilbeek. Uit de stemmingen van de laatste gemeenteraad blijkt dat Open VLD de facto een meerderheid vormt met de Franstalige partij Union”, aldus N-VA.

“Wij betreuren deze stap die verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben voor de toekomst van onze mooie gemeente. Volgens N-VA heeft niemand baat bij een onbestuurbare gemeente waarin een Franstalige partij de sleutel in handen krijgt, niet in het minst de Dilbekenaar.”

Volgens Open VLD-fractieleider Luc Deleu is het niet de bedoeling om de onbestuurbaarheid te laten uitroepen, noch om een nieuwe meerderheid te vormen met UF. “Wel willen we onder meer de te zware fiscale lasten in Dilbeek opnieuw naar beneden.”